Wyznaczenie rozpływu wymuszonego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczenie rozpływu wymuszonego - omówienie - strona 1 Wyznaczenie rozpływu wymuszonego - omówienie - strona 2 Wyznaczenie rozpływu wymuszonego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Górniczy
III Projekt z Wentylacji Kopalń - Pożary podziemne
Wyznaczenie rozpływu wymuszonego w pasywnych sieciach wentylacyjnych metodą sałustowicza
Wyznaczenie strumieni objętości powietrza niezbędnego do przewietrzenia rejonu wentylacyjnego lub komory funkcyjnej.
ze względu na wydobycie:
[m3/s]
gdzie: W - wydobycie dobowe pochodzące z danego rejonu, Mg/dobę
kw - współczynnik określający najmniejszy strumień powietrza, przypadający na tonę średniego wydobycia; (tabela XXXIII.3. „Wentylacji Kopalń” Nędza, Rosiek)
bocznica
W
H
kw
Vw
12_14
1300
700
0,0013
1,69
13_14b
1400
700
0,00125
1,75
13_14a
1900
700
0,009
17,1
8_9
2000
780
0,008
16
8_10
1500
780
0,0012
1,8
16_17
1100
780
0,0135
14,85
ze względu na zagrożenie metanowe
bocznica
klasa
Vsp
12_14
III
21,06
13_14b
III
21,06
13_14a
II
17,59
8_9
II
20,83
8_10
IV
27,78
16_17
IV
21,64
ze względu na MW
[m3/s]
gdzie: MMW - masa odpalanego MW kg
MMW = kMW ⋅ W; kMW = 0,15
k - współczynnik ucieczek powietrza
m - procentowy rozchód MW w okresie najintensywniejszego strzelania
b - ilość gazów toksycznych wytwarzanych przez MW
τ - czas przewietrzania przodka po robotach strzelniczych
bocznica
W


(…)

…-10 wynosi 0,2,
kp - wartość współczynnika zależy od liczby projektowanych poziomów wydobywczych dla trzech wynosi 0,10,
ks - współczynnik ujmujący straty powietrza w zależności od rozmieszczenia szybów wdechowych i wydechowych (ks = 0,15 ponieważ w projektowanej kopalni jest mieszane usytuowanie szybów wdechowego i wydechowego),
kg = 0,1 + 0,2 + 0,15 + 1 = 1,45
Vcs = (129,98 ⋅ 1,2 +24,59 ) ⋅ 1,45…
… sałustowicza.
Regulacja dodatnia
; gdzie: lm - dyssypacja energii w tamie
ltg - spiętrzenie wentylatora głównego
lf - dyssypacja energii w oczku
Rm - opór tamy
- strumień powietrza w bocznicy
Rf - opór powietrza w bocznicy
Regulacja ujemna
gdzie: ltp - spiętrzenie wentylatora pomocniczego
Wszystkie wyniki zamieszczono w tabeli.
Wyznaczenie potecjału oraz schematu potencjalnego wraz z jego analizą dla regulacji dodatniej.
Dla tamy : Dla wentylatora : Potencjał : gdzie:
lf - dyssypacja w bocznicy
lm - dyssypacja na tamie
ltp - spiętrzenie wentylatora pomocniczego
- spadek potencjału w bocznicy
- potencjał na dopływie do bocznicy
- potencjał na wypływie z bocznicy
Dla regulacji dodatniej wyznaczenie potencjału przedstawia tabela
Dobór stacji wentylatorów głównych dla najtrudniejszego oczka krytycznego.
1…

Wyniki znajdują się w załączonej tabeli.
Racjonalność systemów przewietrzania.
gdzie: lfλβ - dyssypacja energii w bocznicy β oczka zewnętrznego λ sieci aktywnej, J/m3 lfλ - suma dyssypacji energii we wszystkich bocznicach β oczka zewnętrznego λ sieci aktywnej, J/m3 - system racjonalny
Wyniki znajdują się w załączonej tabeli.
Bezpieczeństwo współpracy kilku wentylatorów. gdzie: l'fλβ - wielkość spadku…

5,32
24,59
Ilość powietrza dopływająca do kopalni wynosi:
kri - współczynnik ujmujący straty powietrza w i-tym rejonie wentylacyjnym
kri = 1,2 dla eksploatacji systemem ścianowym z zawałem stropu lub podsadzką hydrauliczną
kg - współczynnik ujmujący straty powietrza w grupowych drogach powietrza świeżego kg = kp + ko + ks + 1
ko - wartość współczynnika zależy od liczby rejonów eksploatacyjnych, dla 5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz