wentylacja kopalń - Test Zestaw I

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wentylacja kopalń - Test Zestaw I - strona 1 wentylacja kopalń - Test Zestaw I - strona 2 wentylacja kopalń - Test Zestaw I - strona 3

Fragment notatki:

Zestaw nr 1
Narysować schemat przestrzenny w którym występuje prąd zależny powietrza świeżego.
Otwór równoznaczny dwóch wyrobisk połączonych szeregowo o otworach Ae1 = 1.0 m2 , Ae2 = 4.0 m2 jest: A 1.0 m, A 4.0 m.
Jak wyznaczyć potencjały w węzłach sieci wentylacyjnej jeśli znamy spadki potencjału w bocznicach tej sieci.
Co się rozumie przez parametry nominalne wentylatora kopalnianego ?
Podać podział tam wentylacyjnych ze względu na przeznaczenie.
Przy jakim rodzaju wentylacji lutniowej nie można używać lutni elastycznych ?
Kiedy jest zapewniona bezpieczna współpraca wentylatorów zainstalowanych przy różnych szybach ?
Jakim prądem powietrza należy przewietrzać rejon wentylacyjny ? Podać definicję tego prądu
Jak daleko powinien być wyprowadzony lutniociąg do prądu opływowego ?
W szybie (szybiku) przewietrzanym przy użyciu lutniociągu prędkość powietrza powinna wynosić co najmniej - ? m/s.
Prąd łączący ze sobą dwa grupowe prądy powietrza zużytego nazywamy ....
Podać warunek dyssypacyjny stabilnej pracy wentylatora głównego.
Wymienić znane rodzaje schematów wentylacyjnych.
Wyznaczyć graficznie otwór równoznaczny graniczny przy którym nie ma znaczenia rodzaj połączenia (szeregowe czy równoległe) wentylatorów.
Optymalna prędkość powietrza na ścianie ze względu na zapylenie wynosi ...
W jakich jednostkach wyznacza się dysypację: a) energii, b) mocy ?
Otwór równoznaczny kopalni wyznacza się z zależności ...
Podać podział wentylatorów ze względu na ich przeznaczenie.
Twórcą schematu kanonicznego jest ...
Narysować szkielet schematu kanonicznego kopalni o dwóch szybach wdechowych i trzech wydechowych.
Rozróżnia się następujące schematy potencjalne:
Jak się bada czy dany prąd jest prądem przekątnym.
Moc użyteczną wentylatora wyznacza się z zależności
Jakie tamy powinny charakteryzować się największą szczelnością
Jakie stosuje się rozwiązania uszczelnienia zrębu szybu wentylacyjnego ?
Jak połączona jest stacja trójwentylatorowa zlokalizowana na powierzchni z siecią wentylacyjną ? Narysować szkic połączeń.
Jak powinien być usytuowany wentylator swobodny w wyrobisku górniczym ?
Wydajność wentylatora głównego określa się ze wzoru ?
Do czego się wykorzystuje schemat potencjalny ?
Który prąd powietrza na przedstawiony na schemacie potencjalnym (rys. S1) jest bardziej stabilny 1÷3 czy 2÷ 4 ?
Rys. S1
Podać definicję prądu przekątnego.


(…)

… jakie mogą wystąpić w powietrzu kopalnianym.
Podać warunek ekonomicznej pracy wentylatora głównego.
Ile wynosi gęstość powietrza w sieci: a) pasywnej, b) aktywnej ?
Podać ogólne zasady rysowania schematu przestrzennego.
Podać masę drobinową powietrza suchego lub indywidualną stałą gazową powietrza suchego.
Opór tamy regulacyjnej zależy od ...
Jak się tworzy graficznie charakterystykę dwóch identycznych wentylatorów połączonych równolegle ? Przedstawić to na rysunku.
Jaka jest zależność między jednostkami oporu kg/m7 (Ns2/m8) a kilomiurgiem (kGs2/m8)?
Ile będzie wynosił opór dwóch wyrobisk połączonych równolegle jeśli ich opory właściwe wynoszą: Rf1 = 4.0 kg/m7, Rf2 = 0.25 kg/m7.
W kanale wentylacyjnym strumień objętości powietrza = 200.0 kg/s. Pole przekroju poprzecznego A = 20.0 m2. Jakie zmierzono w tym kanale ciśnienie dynamiczne jeśli ρ = 1.20 kg/m3.
Czy właściwie wykonano pomiary wentylacyjne w nachylonej bocznicy o długości L=500m i przekroju A= 14m2, jeśli w oparciu o nie wyznaczono dla niej następujące parametry: = 40.0 m3/s, ln = -13.7 J/kg, δΦ=3.1 J/kg, ltd = 10.0 J/kg. Podać uzasadnienie.
Parametry punktu pracy wentylatora głównego wynoszą: = 15000 m3/min, = 3000 Pa. Jeśli sprawność układu wentylator…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz