pytania z wentylacji lutniowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania z wentylacji lutniowej - omówienie - strona 1 pytania z wentylacji lutniowej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Pytania z wentylacji lutniowej
(do zaliczenia ćwiczenia z wentylacji lutniowej)
I. Pytania testowe
1. Jakie ciśnienie i temperaturę powietrza przyjmuje się przy określaniu warunków normalnych (umownych) przewietrzania, którym odpowiada ρ =1.2 kg/m3.
2. Kiedy nie można używać lutni elastycznych ?
3. Kiedy nie można stosować wentylatora lutniowego typu WLE - 600A/1 ?
4. Jaka powinna być relacja pomiędzy wydajnością prądu opływowego, a wydajnością wentylatora lutniowego przewietrzającego wyrobisko ślepe ?
5. Czemu jest równa sprawność lutniociągu ?
6. Z jakich materiałów budowane są lutniociągi ?
7. Kiedy można przewietrzać przez dyfuzję wyrobiska ślepe ?
8. Wymienić stosowane rodzaje wentylacji lutniowej.
9. Jak daleko powinien być wyprowadzony lutniociąg do prądu opływowego ?
10. Jaka powinna być odległość końca lutniociągu od czoła przodka ?
11. Prędkość powietrza w ślepym wyrobisku przewietrzanym przy użyciu lutniociągu powinna wynosić:
a) w pokładach niemetanowych i zaliczonych do pierwszej kategorii zagrożenia metanowego co najmniej -? m/s,
b) w pokładach zaliczonych do drugiej, trzeciej i czwartej kategorii zagrożenia metanowego co najmniej - ? m/s.
12. W szybie (szybiku) przewietrzanym przy użyciu lutniociągu prędkość powietrza powinna wynosić co najmniej - ? m/s.
13. Czy można stosować przerwy w pracy wentylatorów lutniowych w polach metanowych ?
14. Minimalna prędkość powietrza w wyrobisku ślepym przewietrzanym przy użyciu lutniociągu powinna wynosić ....
15. Minimalna prędkość powietrza w wyrobisku ślepym wykonanym w pokładzie zaliczonym do II kategorii zagrożenia metanowego i przewietrzanym przy użyciu lutniociągu powinna wynosić ....
16. W szybie lub szybiku przewietrzanym przy użyciu lutniociągu prędkość powietrza powinna wynosić co najmniej ...
17. Przy jakim wariancie wentylacji lutniowej nie można stosować lutni elastycznych ?
18. Czy możliwa jest zespołowa praca wentylatorów lutniowych: a) szeregowa, b) równoległa, c) nie mogą pracować zespołowo, d) szeregowo-równoległa ?
19. Odległość końca lutniociągu od czoła przodka prowadzonego w pokładzie nie­me­ta­­nowym i nie zagrożonym wyrzutami gazów i skał nie powinna być większa niż ...
20. Odległość końca lutniociągu od czoła przodka prowadzonego w pokładzie metanowym lub zagrożonym wyrzutami gazów i skał nie powinna być większa niż ...
21. Kiedy nie można stosować wentylatorów lutniowych WLE typu A ?
22. Jaka jest długość lutni metalowych ?
23. Jaka jest długość lutni elastycznych ?
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz