Wentylacja kopalń, wentylatory lutniowe - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4165
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wentylacja kopalń, wentylatory lutniowe - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

WENTYLATORY LUTNIOWE Wentylatory lutniowe pneumatyczne
Wentylatory lutniowe znajdują przede wszystkim zastosowanie do przewietrzania wyrobisk udostępniających i przygotowawczych w kopalniach podziemnych. Nie­które rozwiązania konstrukcyjne zezwalają na zastosowanie wentylatorów w po­lach metanowych wszystkich kategorii. Należą do nich między innymi wentylatory pneumatyczne.
Produkowane obecnie wentylatory pneumatyczne typu WLP-402 i WLP­602 są wentylatorami osiowymi jednostopniowymi o układzie wirnik-kierownica. Każdy wentylator napędzany jest turbiną stanowiącą integralną część wentylato­ra, zasilaną powietrzem sprężonym. Rys. 7.41. Charakterystyka wentylatora WLP-602
Wentylatory WLP mogą być stosowane w polach metanowych I, II, III i IV kategorii zarówno do pracy ssącej, jak tłoczącej. Odpowiednie symbole typu wen­tylatora oznaczają: W - wentylator osiowy, L - lutniowy do przewietrzania miej­scowego, P - z napędem pneumatycznym, 4 lub 6 - średnica lutni w dcm, 02 - numer kolejnego wariantu konstrukcyjnego.
Przykład charakterystyki wentylatora pneumatycznego WLP-602 pokazano na rys. 7.41. Podstawowe dane techniczne wentylatorów pneumatycznych pokazano w tabl. 7.3.
Wentylatory lutniowe elektryczne
Wentylatory lutniowe elektryczne służą do lokalnego przewietrzania wyrobisk górniczych. Możliwość przewietrzania w polach metanowych zależy od konstruk­cji wentylatora.
Wentylatory elektryczne napędzane są silnikami elektrycznymi stanowiącymi ich integralną część. Wentylatory typu WLE-A służą przede wszystkim do prze­wietrzania ssącego ślepych wyrobisk górniczych w polach I kategorii zagrożenia metanowego oraz do przewietrzania tłoczącego w polach I, II, III i IV kategorii zagrożenia metanowego. Wentylatory typu WLE-B służą do przewietrzania wy­robisk górniczych w polach I, II, III i IV kategorii zagrożenia metanowego i mogą być stosowane do pracy ssącej i tłoczącej.
Odpowiednie symbole oznaczają: W - wentylator, L - lutniowy, E - elek­tryczny, A lub B zakres pracy w wyrobiskach o określonych kategoriach zagrożenia metanowego, cyfry 4, 6 itd. - średnice lutni w dm, cyfry 00, 0l, 02 itd. - kolejny wariant konstrukcyjny, cyfra łamana przez 1 - wentylator jednostopniowy.
Na przykład WLE-603 A/1 oznacza wentylator lutniowy elektryczny do we­ntylacji ssącej w polach I kategorii i wentylacji tłoczącej w polach I, II, III i IV kategorii zagrożenia metanowego przystosowany do lutni o średnicy 600 mm, jednostopniowy, kolejna trzecia wersja konstrukcyjna.
W typoszeregu wentylatorów WLE-A produkowane są: jednostopniowe WLE-503A/1 i WLE-603A/1 oraz dwustopniowe, przeciwbieżne WLE-503A i WLE-603A.


(…)


5,5*
1471*
0,52*
0,58*
600
18,5*
WLEP-602
5,7
1569
0,24
0,58
600
-
Uwaga: Wszystkie typy i wielkości lutniociągów dostosowane są do zabudowy lutni tłumikowych. * Dotyczy wentylatora WLEP-602 z napędem elektrycznym.
Wentylatory lutniowe elektryczno-pneumatyczne
Wentylatory typu WLEP (wentylator lutniowy elektryczno-pneumatyczny) służą przede wszystkim do przewietrzania ślepych wyrobisk górniczych…
… mogą być wyposażone w tłumiki hałasu, obniżające natężenie hałasu poniżej 90 dBA.
Rys. 43. Charakterystyka wentylatora WLEP--602
a - z napędem pneumatycznym, b - z napędem elektrycznym 1

… w polach meta­nowych kopalń I, II, III i IV kategorii zagrożenia metanowego i mogą być stoso­wane do wentylacji ssącej lub tłoczącej. Wentylatory te mają podwójny napęd. Zasadniczy napęd stanowią silniki elektryczne. Turbina pneumatyczna włączana jest tylko okresowo, gdy wyłącznik zasilania elektrycznego połączony z metanomierzem przerwie dopływ energii do zagrożonego oddziału lub pola. Do samoczynnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz