Urzędzenia nawigacyjne

note /search

Urządzenia nawigacyjne - autopilot

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Urzędzenia nawigacyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1806

Wstęp teoretyczny            Urządzenia regulacyjne z węzłem sumującym oraz z elementami do  wprowadzania   nastaw   przez   operatora   nazywa   się   autopilotem.  Wielkościami wejściowymi do autopilota są: kurs zadany, kurs rzeczywisty...

Urządzenia nawigacyjne - echosonda

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Urzędzenia nawigacyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2884

Wstęp teoretyczny          Echosondy służą do mierzenia głębokości w celu upewnienia się, jaka  warstwa   wody   znajduje   się   pod   dnem   statku   lub   częścią   jego   dna,   np.  dziobową   lub   rufową   oraz   dla   rozróżniania   charakteru   dna   morskiego,  wykrywania   wraków,   itp....

Urządzenia nawigacyjne - kompas żyroskopowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Urzędzenia nawigacyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2051

Wstęp teoretyczny             Kompas   żyroskopowy   jest   autonomicznym   urządzeniem  okrętowym należącym do grupy ważnych urządzeń nawigacyjnych,  którego   zadaniem   jest   ciągły   pomiar   i   wyznaczanie   kursu   w  stosunku do rzeczywistego kierunku północy i przekazywanie tego  sygnału ...

Urządzenia nawigacyjne - wykład 1

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Urzędzenia nawigacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225

wykład 1.   Stratosfera nie oddziaływuje na propagacje fal  - Troposfera od 10 do 15 km (wraz ze wzrostem wysokości temp i ciśnienie maleją) -  kończy się tam gdzie temp jest stała ok.  50 - 60*C,  współczynnik załamania n t1  (1,8) - w troposf...

Urządzenia nawigacyjne - wykład 3

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Urzędzenia nawigacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952

Wykład 3.                         - dla odbiorcy na morzu najkorzystniej jest kiedy sygnał dociera po ortodromie (jako  fala przyziemna) •fala radiowa - jedno z 4 pasm fali elektromagnetycznej (każda fala radiowa jest falą  elektromagnetyczną, a...

Urządzenia nawigacyjne - wykład 4 i 5

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Urzędzenia nawigacyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1162

Wykład 4.     Rodzaje radionamierników: - akustyczne - akustyczno-optyczne - automatyczne • radionamierniki są sprzężone z żyrokompasem Co trzeba aby radionamiernik działał? 1) trzeba nastawić parametry wybranych radiolatarń ( nośna częstotliwość  radiolatarni, rodzaj emisji ) 2) kryteria doboru  r...

Urządzenia nawigacyjne - wykład 6

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Urzędzenia nawigacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Wykład 6.       I - Współrzędne satelity i obserwatora        (wyrażamy w przestrzennym układzie prostokątnym) • rodzaje układów zależą od: a) środka  - ukł. geocentryczne - w środku masy ziemskiej  - ukł. topocentryczne - początkiem układu je...

Urządzenia nawigacyjne - wykład 7

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Urzędzenia nawigacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Wykład 7.   f D= fsVr/c                  - Vr- względna prdkość radialna satelity  1) Moment nawiązania łączności z satelitą  - f ofD  2) Punkt największego zbliżenia do nas - odległość od satelity jest minimalna  (satelita jest w kulminacji) 3) zakończenie łączności z satelitą - satelita znika pon...

Urządzenia nawigacyjne - wykład 8

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Urzędzenia nawigacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

Wykład 8.     Parametry systemu satelitarnego 1. zasięg - zasięg globalny - taka liczba satelitów i tak rozmieszczonych aby w  każdym miejscu na Ziemi, w każdym momencie można było określić pozycję 2. dokładność określanej pozycji - zależy od użytkownika i od odbiornika  3. dostępność i nasycenie s...

Urządzenia nawigacyjne - wykład 9,10

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Urzędzenia nawigacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

Wykład 9.   NAVSTAR -Nawigation System Time And Ranging    Powstanie systemu  Timation - pomiar czasu propagacji - wprowadzono wzorce atomowe czasu  - tajny projekt 621- B wprowadzony w Wietnamie - dotyczył lokalizacji sprzętu w  dżungli  ...