Urządzenia nawigacyjne - wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urządzenia nawigacyjne - wykład 7 - strona 1 Urządzenia nawigacyjne - wykład 7 - strona 2 Urządzenia nawigacyjne - wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 7.   f D= fsVr/c                  - Vr- względna prdkość radialna satelity  1) Moment nawiązania łączności z satelitą  - f ofD  2) Punkt największego zbliżenia do nas - odległość od satelity jest minimalna  (satelita jest w kulminacji) 3) zakończenie łączności z satelitą - satelita znika poniżej horyzontu - częstotliwość dudnień  = f G - fo       \ fG- czstotliwość generatora odniesienia • Metoda scałowania zbliżeń dopplerowskich polega na zliczeniu pełnych cykli drgań  częstotliwości dudnień w określonym przedziale czasu  t 2-t1           N 1,2=  ( ) f f dt G t t − ∫ 0 1 2  =                  =   ∆F• ∆T +  f c G • ∆ρ 2,1   - jedyna niewiadoma            = (f G - fs)•(t2 - t1) + f c G • ∆ρ 2,1                                     ⇓                           ∆ρ 2,1 = c f G (N 1,2 - ∆F• ∆T) -dokonując pomiaru N możemy określić różnicę odległości od satelity do  użytkownika- otrzymujemy linię pozycyjną która jest hiperboloidą  •• systemy TRANSIT i CIKADA  umożliwiają określanie współrzędnych  użytkownika ale wyłącznie na moment klminacji  -- okazuje się że pozycja na moment punktu 2 jest określana po minięciu punktu 3     (pozakończeniu łączności ) -  pozycja jest niebierząca i nieciągła  f s= 399,968 Mhz f G= 400 MHz   f D= 8 - 9 kHz       f G- fs = 32 kHz         ∆T= 16 -17 min     ( o godz. 13:17 otrzymujemy pozycja na 13:08) - im wyżej była kulminacja tym był dłuższy czas łączności z satelitą  - częstość ukazywania się satelity zależy od szerokości - najlepsza na biegunie,  najgorsza na równiku  WADA  •trzeba uwzględniać przemieszczanie się odbiornika ( należy znać KDd i Vd - wektor  prdkości nad dnem ) • zliczanie dopplerowskie N  w odbiorniku jest obarczone błędem (jono-  i  troposferycznym ) - istnieje możliwość określenia poprawki jonosferycznej - przeprowadzając  jednocześnie pomiar N na dwóch różnych częstotliwościach  f f f f S S G G 1 2 1 2 = = k = 8/3 ∆N 1 =  k k N k N 1 1 2 01 02 − − ( ) - w wypadku systemu TRANSIT  f G2= 150 MHz        f S2=149,988 MHz - błąd pozycji wynosił ok. 1-2 kbl i wzrastał w miar wzrostu nieznajomości wektora  prdkości  1) Określanie odległości satelita - użytkownik  - satelita ma znane współrzędne - określanie odległości odbywa się  na zasadzie pomiaru czasu propagacji  na trasie satelita- użytkownik ρ=(t 0 - tn)c • czas systemu - należy stworzyć aby określić t ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz