Urządzenia nawigacyjne - kompas żyroskopowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urządzenia nawigacyjne - kompas żyroskopowy - strona 1 Urządzenia nawigacyjne - kompas żyroskopowy - strona 2 Urządzenia nawigacyjne - kompas żyroskopowy - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp teoretyczny             Kompas   żyroskopowy   jest   autonomicznym   urządzeniem  okrętowym należącym do grupy ważnych urządzeń nawigacyjnych,  którego   zadaniem   jest   ciągły   pomiar   i   wyznaczanie   kursu   w  stosunku do rzeczywistego kierunku północy i przekazywanie tego  sygnału tego sygnału tam, gdzie jest on wymagany.       Podstawowe wyposażenie kompasu firmy Anschutz Standard 20  składa   się   z:   kompasu   głównego,   tyrystorowej   przetwornicy  statycznej,   skrzynki   połączeniowej   oraz   skrzynki   rozdziału  powtarzaczy.   Cały   układ   zasilany   jest   napięciem   przemiennym  220V/ 50Hz. Najważniejszym elementem urządzenia jest kompas  główny, którego najważniejszymi elementami są: kula żyroskopowa  z dwoma żyroskopami, płyn kompasowy, kula śledząca z silnikiem  śledzącym, pierścienie   doprowadzających zasilanie  do  elementów  kuli   żyroskopowej   i   śledzącej   oraz   regulator   temperatury   z  wentylatorem. Układ pomiarowy kompasu stanowią dwa sprzężone  wirniki żyroskopowe, których osie są ustawione względem siebie  pod   kątem   prostym.   Kompas   Anschutz   Standard   20   jest  urządzeniem   w   znacznym   stopniu   zautomatyzowanym,  przystosowanym do pracy z autopilotem – przekazywanie sygnału  położenia kuli żyroskopowej do powtarzaczy odbywa się z użyciem  techniki cyfrowej.            Przy stałym kursie statku kula śledząca utrzymuje położenie  zgodne z kulą żyroskopową, elektrody równikowe kul pokrywają  się, a rezystancje przejść prądu przez płyn kompasowy są równe. To  powoduje, że w uzwojeniu pierwotnym transformatora wypadkowy  strumień magnetyczny jest równy zeru, a w uzwojeniu wtórnym nie  indukuje się żadna SEM. Przy zmianie kursu statku wraz z podstawą  i obudową kompasu obraca się kula śledząca przy jednoczesnym  pozostawieniu kuli żyroskopowej we wcześniejszym położeniu, co  powoduje   rozejście   się   kul   względem   siebie.   Na   skutek   tego  przesunięcia   równowaga   rezystancji   mostka   z   przejściami  równikowymi   zostaje   naruszona,   co   powoduje   że   prądy   płynące  przez   uzwojenie   pierwotne   transformatora   różnicowego   są   różne.  Różnica   ta   skutkuje   indukowaniem   się   w   rdzeniu   transformatora  strumienia magnetycznego, co pociąga za sobą powstanie SEM w  jego uzwojeniu wtórnym (faza tego sygnału jest zależna od kierunku  rozejścia   się   kul).   Sygnał   ten   zostaje   wzmocniony   w   układzie 

(…)


strumienia magnetycznego, co pociąga za sobą powstanie SEM w
jego uzwojeniu wtórnym (faza tego sygnału jest zależna od kierunku
rozejścia się kul). Sygnał ten zostaje wzmocniony w układzie
wzmacniacza a następnie podany na wyjściowy transformator mocy,
a z jego uzwojeń wtórnych na uzwojenie sterujące silnika
śledzącego. Silnik śledzący poprzez przekładnię zębatą obraca kulę
śledzącą w kierunku przeciwnym…
… kompasowy jest to mieszanina wody destylowanej,
gliceryny oraz dodatku substancji zasadowej, powodującej
uzyskanie właściwej przewodności płynu. Płyn kompasowy
wypełnia wewnętrzną przestrzeń kuli śledzącej. Do regulacji
temperatury
pracy kompasu głównego zastosowane zostały
mikrowyłączniki służące do samoczynnego (za pomocą termostatu)
sterowania włączaniem i wyłączaniem ogrzewania, chłodzenia oraz
obwodu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz