Teoria sterowania

note /search

Bezpośrednia metoda Lapunowa

 • Politechnika Poznańska
 • Teoria sterowania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2674

Krzysztof Koz_owski. Notatka składa się z 15 stron. Stabilno´s´ c otwartych i zamkni¸etych nieliniowych uklad´ ow sterowania. Bezpo´srednia metoda Lapunowa W teorii stabilno´sc...

Egzamin-teoria sterowania

 • Politechnika Poznańska
 • Teoria sterowania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2219

Krzysztof Koz_owski. Notatka składa się z 1 strony. Dany jest dynamiczny system SISO (1) Podać warunek konieczny realizowalności obserwatora stanu. Szczegółowo przedstawić metody sprawdzania tego warunku. Podać postać równania obserwa...

Egzamin-teoria sterowania2

 • Politechnika Poznańska
 • Teoria sterowania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1624

Krzysztof Koz_owski. Notatka składa się z 1 strony. 1.  Dany jest dynamiczny system SISO         , t bu t Ax t x         , t Cx t y    n R x        (1)    (a)  Podać warunek konieczny realizowalności obserwatora stanu. Sz...

Egzamin-teoria sterowania3

 • Politechnika Poznańska
 • Teoria sterowania
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1736

Krzysztof Koz_owski. Notatka składa się z 0 stron. Teoria sterowania 29-06-2010 Zad1 Dane są dwa układy sterowania: gdzie oraz , przy czym oraz jest pewną stałą. Określić współczynnik c, tak aby układy i były równoważne. Zad2 Układ l...

Egzamin opracowanie 1 - Teoria Sterowania

 • Politechnika Poznańska
 • Teoria sterowania
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2744

Krzysztof Koz_owski. Notatka składa się z 1 strony. Teoria Sterowania - Egzamin Sprzężenie od stanu z obserwatorem Luenbergera [1-2007] [1-2008] [1-2009_B] Dany jest dynamiczny system SISO (Single Input Single Output): Podać warunek konieczny realizowalności obserwatora [stanu]. Szczegółowo prze...

Egzamin opracowanie 2 - Sterowanie

 • Politechnika Poznańska
 • Teoria sterowania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1722

Krzysztof Koz_owski. Notatka składa się z 2 stron. EGZAMIN TEORIA STEROWANIA    1.  [Sprzężenie od stanu z obserwatorem Luenberga].  Dany jest system dynamiczny SISO:  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t Cx t y t bu t Ax t x = + = &   (a) Podać warunek realizowalności obserwatora.    Warunkiem realizowalno...

Opracowanie graf

 • Politechnika Poznańska
 • Teoria sterowania
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1638

Krzysztof Koz_owski. Notatka składa się z 4 stron. Mamy 6-o etapowy proces przejścia z pkt A do B wzdłuż jednej z możliwych dróg siatki przedstawionej na rysunku . Rozpatrujemy 6-o etapowy proces przejścia z punktu A do B. Na każdym etapie mamy kilka możliwych stanów(są to węzły siatki), przy czy...

Opracowanie miniatura 1

 • Politechnika Poznańska
 • Teoria sterowania
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1547

Krzysztof Koz_owski. Notatka składa się z 2 stron. Obserwator: realizowalność G= dla MIMO rząd=n, dla SISO detG 0 War. kon. swob. lok. wart. wł. przez sprz. od stanu: u =k x - analityczna postać sygn. ster. =A x +B u =(A+Bk) x =H x det( I-H) - w lewej półpłaszczyźnie. Sprzęrzenie od stanu i FF: ...

Opracowanie miniatura 2

 • Politechnika Poznańska
 • Teoria sterowania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1470

Krzysztof Koz_owski. Notatka składa się z 1 strony. x   t  = e At I  METODA DIAGONALIACJI det   Iλ −  A =0   λ 1,2  , ...  ,k H k  =  Iλ k  −  A   T =[ V  1  V  2 ] Λ = T − 1  AT e Λt   na diagonali eλkt e At = TeΛt T −1 II  LAPLACE ˙ x =  Ax sX  −  x  0=  AX  sI  −  A   X  =  x  0 ...

Wózek-opracowanie

 • Politechnika Poznańska
 • Teoria sterowania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1407

Krzysztof Koz_owski. Notatka składa się z 3 stron.   ¡£¢¥¤§¦©¨¦§©¦§  "!$#%¦©'&©(¡ ¢)102134¡   105"¦§%61 7"8@9BADCFEGAIHIPGQSRUTWVYXa`GE)bdceQSRacefICa8hgdiqpr8hftsuQSv¥wxbdft`y8hAIC€(‚„ƒ†… ‡‰ˆd‚‘“’F”"• ”W… €W–d–d–d—d˜d—d™eda˜ e%fBg(hjilknmpo(qsr©ostauevFw1uqxxyqBthw zr{}...