System informacji przestrzennej - strona 2

note /search

Etapy projektowania systemów GIS-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 658

Etapy projektowania systemów GIS W typowym projekcie geoinformatycznym na wstępie określa się cele projektu, następnie tworzy bazę danych projektu, zawierającą dane potrzebne do rozwiązania problemu, wykorzystuje funkcje systemu do utworzenia modelu analitycznego rozwiązującego problem i na końcu ...

Tworzenie bazy danych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Tworzenie bazy danych (etapy projektowania GIS): -Tworzenie bazy danych projektu to trójetapowy proces, obejmujący: +zaprojektowanie bazy danych, +wprowadzanie i pozyskanie danych do bazy danych, +zarządzanie geobazą danych. -Tworzenie geobazy danych jest krytyczną i długotrwałą fazą wdrażania proj...

Pytania na kolokwium-poprawka

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

Podać definicję geoinformatyki i geoinformacji. Elementy składowe i zadania GIS. Definicja teledetekcji i fotogrametrii. Definicja ortofotomapy i krótki opis. Omówić model wektorowy. Porównać model wektorowy i rastrowy. Czym charakteryz...

Pytania na kolokwium zestaw I

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Podać definicję SIP, GIS i mapy numerycznej. Podać zadania GIS. Definicja teledetekcji i krótki opis. Reprezentacja przestrzenna powierzchni. Omówić model wektorowy. Porównać model wektorowy i rastrowy. Czym charakteryzują się zdjęcia l...

Etapy analizy obrazu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Etapy analizy obrazu: 1.Skanowanie i usunięcie zakłóceń, które mogą być zarejestrowane w miejscach zabrudzenia lub uszkodzenia oryginału. 2.Utworzenie linii szkieletowych przez stopniowe usuwanie pikseli położonych na brzegu linii - pozostają tylko pi...

GIS-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

GIS (ang. Geographic Information System, Geographical IS) Zorganizowany system składający się z komputera, oprogramowania, danych geograficznych i obsługi, zaprojektowany w celu efektywnego przechowywania, uaktualniania, przetwarzania, a...

Próbkowanie regularne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Próbkowanie regularne : Może być wykonywane profilami lub w regularnej siatce kwadratów. -Zaletą jest możliwość całkowitego zautomatyzowania pozyskiwania wysokości. -Wadami jest ograniczenie do terenów o małych zmianach wysokości. -Liczba pozy...

Reprezentacja przestrzenna powierzchni-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Reprezentacja przestrzenna powierzchni Najczęściej stosowanymi metodami przestrzennej reprezentacji powierzchni są: reprezentacja elementami punktowymi , dla których określono wartość zjawiska i które rozmieszczone są regularnie (np. siatka kwadratów ), reprezentacja elementami liniowymi , dla k...

System informacji przestrzennej-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

System informacji przestrzennej to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach w części przestrzeni objętej działaniem ...

Teledetekcja-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Teledetekcja Teledetekcja jest rozumiana jako jedna z technologii geoinformatyki, zajmująca się pozyskaniem, przetwarzaniem i interpretowaniem danych przestrzennych w postaci informacji obrazowej, otrzymywanej w wyniku rejestracji promi...