System informacji przestrzennej

note /search

Etapy budowy geobazy danych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1820

Etapy budowy geobazy danych Tworzenie bazy danych projektu to trójetapowy proces, obejmujący: zaprojektowanie bazy danych, wprowadzanie i pozyskanie danych do bazy danych, zarządzanie geobazą danych. Tworzenie geobazy danych jest krytyczną i długotrwałą fazą wdrażania projektu. Kompletność i dok...

Funkcje GIS w analizach przestrzennych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Funkcje GIS w analizach przestrzennych Produkt finalny powinien w sposób komunikatywny przedstawiać odbiorcom wyniki analiz. Najczęściej wyniki analiz przestrzennych GIS przedstawiane są na mapach. Wykresy i raporty to dwie kolejne metody prezentowania wyników analiz. Wykresy i raporty mogą być dru...

Mapa numeryczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099

Dane przestrzenne gromadzone są w  mapie numerycznej z podziałem na warstwy . Mapa numeryczna stanowi zbiór danych przestrzennych, zapisany w postaci cyfrowej, zawierający informac...

Pytania i odpowiedzi na egzamin-opracowanie - Geobaza

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2107

Zalety i korzyści wykonywania projektu geobazy: - większa elastyczność i łatwość dostępu do danych prze różnego rodzaju aplikacje i użytkowników - łatwiejsze zarządzanie danymi - rozdzielenie aplikacji tworzących dane i zarządzających danymi od aplikacji jedynie używających tych danych - minimali...

Reprezentacja obiektów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1085

Reprezentacja obiektów: punkt - obiekty zbyt małe do przedstawienia na mapie jako obszary w rozważanych skalach. linia - obiekty zbyt wąskie do przedstawienia na mapie jako obszary w rozważanych skalach. obszar (poligon) - na mapie przedstawiona będzie lokalizacja oraz kształt obiektu. powierzchnia...

Zdjęcia lotnicze-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1414

zdjęcia lotnicze Fotografia lotnicza jest najprostszą, najlepiej poznaną i najważniejszą techniką teledetekcji z pułapu samolotowego. Stosowane emulsje fotograficzne umożliwiają rejestrację...

Oprogramowanie GIS stosowane w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Oprogramowanie GIS stosowane w Polsce i krótki opis. ESRI, BENTLEY, INTERGRAF, ERDOS Porównac układy współrzędnych stosowanych w Polsce. WGS-84 (ang. World Geodetic System ) jest zbiorem parametrów (z roku 1984) określających wielkość i kształt Ziemi oraz właściwości jej potencjału grawitacyjnego. ...

Porównanie modelu wektorowego i rastrowego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1211

Porównanie modelu wektorowego i rastrowego W modelu rastrowym dane posiadają postać rastrową. Element rastra jest najmniejszą rozróżnialną jednostką powierzchniową, której położenie jest odpowiednio identyfikowane np. przez podanie wiersza i kolumny w tablicy przyporządkowanej rastrowi. Do element...

Model wektorowy-rastrowy porównanie-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

Model wektorowy-rastrowy porównanie: Model Wektorowy Rastrowy Wykorzystanie pamieci komp. Oszczędne Pamieciochlonny Dostep do inf Obszerne dane z baz danych przyporządkowane pojedynczym obiektom Brak wyodrębnienia obiektow. Jeden obraz rastrowy przedstawia jedna ceche przestrzenna Zastosow...

Podstawowe struktury obiektów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • System informacji przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Podstawowe Struktury obiektów: -struktura typu drzewa (dotyczy obiektów liniowych), np. większość systemów rzecznych -struktura sieciowa (dotyczy obiektów liniowych), np. systemy drogowe -