Pytania i odpowiedzi na egzamin-opracowanie - Geobaza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin-opracowanie - Geobaza - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin-opracowanie - Geobaza - strona 2 Pytania i odpowiedzi na egzamin-opracowanie - Geobaza - strona 3

Fragment notatki:

Zalety i korzyści wykonywania projektu geobazy: - większa elastyczność i łatwość dostępu do danych prze różnego rodzaju aplikacje i użytkowników
- łatwiejsze zarządzanie danymi
- rozdzielenie aplikacji tworzących dane i zarządzających danymi od aplikacji jedynie używających tych danych - minimalizacja nadmiarowości danych
- otwartość na przyszłą rozbudowę reobazy i funkcjonalności systemu
Identyfikacja celów w procesie projektowania GIS: - jaki jest problem do rozwiązania?
- W jaki sposób jest on rozwiązany dotychczas
- czy są alternatywne sposoby jego rozwiązania z wykorzystaniem systemu
geoinformatycznego?
- Do kogo są adresowane te produkty - opinia publiczna, technicy, planiści, …
- jakie mają być finalne produkty projektu - raporty, mapy robocze, …
- czy dane projektu będą wykorzystywane do innych celów i jakie są wymagania w tym
zakresie?
Dobre rady dotyczące projektowania GIS: -Angażuj przyszłych użytkowników -Wykonuj pracę etapami
-Jasno określ wymierne wyniki zakończenia kolejnych etapów projektowania -Pamiętaj zawsze o głównych cechach powstawania systemu -Nie przechodź za szybko do szczegółów -Bierz pod uwagę koszty przyjmowanych rozwiązań
-Przywiązuj dużą wagę do dokumentacji -Bądź zawsze elastyczny
Omówić model rastrowy: Rastrowy model danych wykorzystywany jest dla gromadzenia i przetwarzania danych pochodzących ze skanowania zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz obrazów teledetekcyjnych. W modelu rastrowym dane o obiektach świata rzeczywistego przechowywane są w postaci regularnych elementów powierzchniowych zwanych pikselami.
Oprogramowanie GIS firmy Integral: (brak) Omówić etapy projektowania systemów GiS: Etap I - Identyfikacja: Jaki jest problem do rozwiązania. W jaki sposób go rozwiązać? Etap II tworzenie baz danych projektu: 1.Tworzenie bazy danych projektu to trój typowy proces obejmujący :zaprojektowanie baz danych , wprowadzenie i pozyskanie danych do bazy danych, zarządzanie geobazą danych 2. tworzenie geobazy danych jest krytyczna i długotrwałą fazą wdrążania projektu
3. Kompletność i dokładność wykorzystanych w analizie danych przestrzennych określa dokładność wyników tej analizy
Etap III - Analiza danych: Analizowanie danych w systemie geoinformatycznym mieści się w szerokim zakresie począwszy od prostych prezentacji kartograficznych aż do tworzenia złożonych modeli przestrzennych
Etap IV : prezentacja wyników
Typy modelowania w analizach przestrzennych:

(…)

… które mogą być zarejestrowane w miejscach zabrudzenia lub uszkodzenia oryginału - utworzenie linii szkieletowych przez stopniowe usuwanie pikseli porażonych na brzegu linii - pozostają tylko piksele środkowe]
- wykrycie linii polega na wstępnym wskazaniu struktury liniowej a następnie sprawdzeniu czy inne piksele łączą się linią - odtwarzanie topologii wymaga analizy i wykrycia punktów węzłowych, które są następnie łączone…
… gruntowych.
GIS - jego zadania i elementy składowe:
Zadania GIS:
-wprowadzanie weryfikowanie i wstępne opracowywanie danych
-przechowywanie danych i zarządzanie bazą danych
-przetwarzanie danych i modelowanie przestrzenne
-wyprowadzanie danych- wizualizacja, wydruk etc.
ELEMENTY SKŁADOWE GIS
-wiedza (ludzie, przeszkolony personel)
-baza danych
-sprzęt (hardware), komputer, drukarka, ploter, skaner…
… do określonego miejsca względem Ziemi.
reprezentacjia przestrzenna powierzchni:
-Reprezentacja elementami punktowymi dla których określono wartość zjawiska i które rozmieszczone są regularnie (siatka kwadratów)
-Reprezentacja elementami liniowymi dla których wartość zjawiska jest określana i niezmienna (izolinie)
-Reprezentacja w postaci elementów powierzchniowych będąca siecią nieregularnych trójkątów(TIN…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz