Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym - strona 2

note /search

Notatki z ćwiczeń 21

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zad. 3 Dany jest układ sterowania, układ otwarty na granicy stabilności, układ zamknięty niestabilny, narastające oscylacje....

Notatki z ćwiczeń 34

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: układ stabilny, bieguny, układ ciągły,wymuszenie skokowe, uchyb okreslony, wyznaczanie postaci analitycznej przy takim samym wymuszeniu, sporządzenie wykresu....

Impulsator w dziedzinie częstotliwościowej

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: impulsator w dziedzinie częstotliwościowej, funkcja impulsowania, funkcja okresowa pulsacji o okresie równym pulsacji próbkowania...

Graficzne wyznaczanie wypadkowej

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 77
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: graficzne wyznaczenie wypadkowej charakterystyki statycznej dla dwóch elementów nieliniowych połączonych szeregowo, przenoszenie wartości, kolejność elementów nieliniowych....

Dyskretyzacja transmitancji - Całkowanie numeryczne

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 105
Wyświetleń: 434

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zastosowanie metod przybliżonego całkowania numerycznego, dyskretyzacja transmitancji, układy ciągły, metoda Eulera "...

Notatki z ćwiczeń 5

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: obliczenia do zadań, dla wszystkich czterech "ćwiartek" przebiegu u (wt), wykreślenie K (A)...

Notatki z ćwiczeń 17

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: linie przełączeń, trajektoria fazowa związana z odpowiedzią URA, obliczenia do zadania....

Opracowanie do teorii 1

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 161
Wyświetleń: 812

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: układ statyczny, układ otwarty, uchyb ustalony, sygnał wielomianowy, układ astatyczny n-tego stopnia....

Metoda izoklin - opracowanie teorii

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 105
Wyświetleń: 707

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: omówienie metodę izoklin na przykładzie przedstawionym na rysunku, wyznaczanie równania izoklin, wykreślić przykładowe izokliny i trajektorie....

Wyznaczanie wypadkowej

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: graficzne wyznaczanie wypadkowej charakterystyki statycznej dla dwóch elementów nieliniowych, połączonych szeregowo WBSI....