Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym

note /search

Notatki z ćwiczeń 8

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1470

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: parametry oscylacji w cyklu granicznym, zad.3 Dany jest URA a) określ dla jakich wartości szerokość stresy martwej N regulatora trójwarstwowego URA jest globalnie stabilny b) Określi czy w układzie zamkniętym wystąpią cykle graniczne gdy a= 0,05,...

Notatki z ćwiczeń 13

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zad. 5 Dany jest nieliniowy URA. Regulaor jest elementem bezinercyjnym o nieliniowe cha-ce statycznej przedstawionej na rys. 1 i funkcji opisującej przedstawionej na rys. 2. Wyznaczyć ...

Notatki z ćwiczeń 6

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: określić dla jakiej wartości poziomu B układy zamknięty a) będzie globalnie stabilny, b) wpadnie w cykl graniczny dla A=6 i A=4, obliczenia, warunek globalnej stabilności, dla dowolnej am...

Notatki z ćwiczeń 11

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zadanie 3 ciąg dalszy, występowanie cykli granicznych, cykl graniczny o danych parametrach, stabilny cykl graniczny, stabilność lokalna URA, obszar niestabilności lokalnej....

Notatki z ćwiczeń 12

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zad. 4 Wyznaczyć wartość wzmocnienia k dla której układ regulacji będzie absolutnie stabilny ( dla każdej wartości amplitudy A zaburzenia), dla regulatora trójstawowego bez histerezy,warunek absolutnej stabilności URA, obliczenia....

Notatki z ćwiczeń 14

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: warunek stabilności, braku cyklu granicznego. Zad. 6 Obliczyć maksymalną wartość poziomu sterowania Bmax regulatora dwustawnego zapewniającą spełnienie warunku X w cyklu granicznym. Oblic...

Notatki z ćwiczeń 16

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: za.7 Na rys. przedstawiono przebieg trajektorii fazowej uchybu regulacji uzyskany dla X. Jak bedzie przebiegała trajektoria fazowa sygnały wyjściowego, gdy na wejście URA podany zostanie...

Notatki z ćwiczeń 18

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zad. 8 Dany jest system dynamiczny regulacji, gdzie dynamikę silnika opisuje następujące równanie: X. Zakładając zerowe warunki początkowe oraz sygnał referencyjny, wykreślic tor fazowy systemy na płaszczyźnie, obliczenia....

Notatki z ćwiczeń 9

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rozwiązanie zadania 3, kiedy K(A) osiąga maksimum, zachowanie globalnej stabilności, obliczenia....

Notatki z ćwiczeń 10

 • Politechnika Poznańska
 • Sterowanie Procesami Ciągłymi i Dyskretnym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: dalsze rozwiązanie zadania 3, globalność stabilna URY, wyznaczanie cykli granicznych, punkty związane z cyklami granicznymi, obliczenia....