Sieci i instalacje sanitarne - strona 10

Materiały do zaliczenia-sieci i instalacje sanitarne

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015

INST. KANALIZACYJNA:   1. najpierw buduj poziomy, potem piony od dołu  2. elementy:przełącznik kanalizacji sanit-poziom kanal-pion kanal-rewizje-podejście do  przyboru od pionu-przybór sanitarny-pion went.  3. gdy odl. Rewizja gł.kanał uliczny 40’C.  PRÓBA PIONÓW: 1. sprawdza się z podejściami i sy...

Materiały na drugie kolokwium-sieci i instalacje sanitarne

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1400

OBLICZANIE SIECI WODOC.:   1. sprawdź zakresy, w których waha się ciśn. w sieci  2. dostawca podaje najniższe gwarantowane ciśn., projektuje się tak, żeby ciśń.  zaprojektowane było = lub  od podanego  3. należy uwzględnić przepływ wody i  obliczać zgodnie z normą  4. instalacje dzieli się na odcin...

Metody obliczeniowe instalacji wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2079

Metody obliczeniowe instalacji wodociągowej.   Metody obliczeniowe:  1. Obl. hydrauliczne polega na ustaleniu miarodajnego natężenia przepływu wody, czyli  przepływu obliczeniowego w poszczególnych odcinkach sieci instalacyjnej. Przepływ zależy  od: charakteru budynków oraz przy znanych normatywnyc...

Obliczanie hydrauliczne sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2205

   Obliczanie hydrauliczne sieci wodoci ągowej       Sprawdzić w jakich zakresach waha się ciśnienie w sieci. Najniższe gwarantowane  podaje zawsze dostawca (aby woda dotarła do najmniej korzystnego punktu  czerpalnego i zachowane było tam odpowiednie ciśnienie wypływu). Projektant musi  tak zaproj...

Obliczenie, wymiarowanie przewodów instalacji kanalizacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

Instalacje sanitarne  Wykład  04/11/2010  KOŁO NR 1 Z WYKŁADÓW: 25.11.2010        Ścieki z oddziałów zakaźnych szpitali przed ich odprowadzeniem do kanalizacji  ulicznej muszą być zdezynfekowane. Jako środek dezynfekcyjny najczęściej stosuje się  wapno chlorowane (rzadziej podchloryn wapnia lub sod...

Odprowadzanie wody deszczowej

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1323

Instalacje Sanitarne  Wykład  28/10/10     PIONY DESZCZOWE  ZEWNĘTRZNE  Pion spustowy deszczowy jest umocowany w uchwytach  z płaskowników w  odległości nie mniejszej niż 5cm od ściany zewnętrznej. Gdyby był zbliżony bardziej  to w przypadku je...

Piony i poziomy kanalizacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

Piony i poziomy kanalizacyjne.    Poziomy kanalizacyjne – trójniki po 45`, łączenia także po 45`. Spadki przewodów.  odpływowych i podłączy byt-gosp. w zależności od średnicy: d=0,1m i=2%; d=0,15m  i=1,5%; d=0,2m i=1%; d=0,25m i=0,8%; d=0,3m i=0,6...

Podgrzewanie wody

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Podgrzewanie wody.   Podgrzewacze  Są urządzeniem służącymi do podgrzewania wody. Dzielimy je na:   *indywidualne - podgrzewają wodę dla 1 mieszkania lub punktu poboru   *centralne – podgrzewają wodę dla większej liczby mieszkań lub budynku.     Podgrzewacze dzielimy na:   * pojemnościowe (bojlery)...

Próba na ciśnienie i szczelność instalacji wody ciepłej

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Próba na ciśnienie i szczelność instalacji wody ciepłej.    - napełnienie wodą i odpowietrzenie, poddaje się ciśnieniu próbnemu = max ciś. Roboczemu +50%.  -wynik próby uważamy za pozytywny jeżeli 

Próba szczelności instalacji wodociągowej wewnętrznej wody zimnej

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

Próba szczelności instalacji wodociągowej wewnętrznej wody zimnej.    1. Napełnić wodę inst. od najniższego punktu odpowietrzając jednocześnie przewody w  budynku(otwarte odpowietrzniki). Montujemy w najwyższych punktach inst., podejścia  zamkn...