Sieci i instalacje sanitarne - strona 11

Przepływ obliczeniowy w przewodach odpływowych kanalizacji deszczowej...

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

Przepływ obliczeniowy w przew. odpływowych kan. deszczowej.    Przepływ oblicz. dla kanalizacji deszczowej w przewodach odpływowych (poziomy) i  podłączeniach (przykanalikach) wynosi:  qd=ψ*A*I/1 [dm 3/s]   gdzie: ● ψ-wsp.spływu:   *dachy o nachyl. powyż. 15%; ψ=1   *chodniki pokryte płytami; ψ=0,6...

Przyłącza wodociągowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1624

Instalacje sanitarne  Wykład  18/11/2010    Przyłącza wodociągowe:    D - wodociąg uliczny  d- przyłącze wodociągowe    połączenie za pomocą opaski (nawiertka) dla dD/2    Lokalizacja zbiornika na nieczystości:    jeżeli nie ma kanalizacji to ścieki są odprowadzane do 

Rodzaje połączeń(przyłącza domowe)

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Rodzaje połączeń (przyłącza domowe)    LOKALIZACJA ZASUWY DOMOWEJ . Z asuwę domową lokalizujemy 1m przed linią  regulacyjną od strony ulicy (aby była dostępna).Powinna przechodzić przez ścianę bud. w  otworze większym o 10-15cm od średnicy przewodu. Otwór ten wypełnia się następnie  obustronnie szn...

Rozdział dolny wody

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204

Rozdzia ł dolny wody    Sie ć przewodów rozprowadzających wodę do pionów jest w piwnicy. Bezpośrednie  zaopatrzenie w wod ę, brak urządzeń zwiększających ciśnienie po drodze. W rozdziale  dolnym woda pionami p łynie do góry (przewody mają coraz mniejsze średnice), z  przewod ów umieszczonych najczę...

Sieć zewnętrzna kanalizacyjna

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Sieć zewnętrzna kanalizacyjna   Instalacje- obejmują całość urządzeń znajdujących się na terenie nieruchomości.  Inst. kan.- sanit. i deszczowe służą do odprowadzania ścieków i wód opadowych. Ścieki  bytowe i przemysłowe muszą być odprowadzan...

Studzienki kanalizacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

Studzienki kanalizacyjne.   Powinny posiada  min. 1m, a przy gleb. 1,5m –  1,2m. Wykonane są z kręgów  betonowych. Składają się z włazu żeliwnego, który spoczywa w ramie żeliwnej. Wszystko to  jest zamocowane na płycie żelbetonowej. Mamy także krąg podporowy, służący do  podtrzymania płyty żelbet...

Syfony-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

  Syfony.   Syfony: są to zamknięcia wodne, zabezpieczają pomieszczenie przed gazami wydostającymi  się poprzez przybory sanitarne. Część wody zużytej pozostaje w wygięciu syfonu. Wysokość  zamknięcia wodnego powinna być min 50mm. Woda z syfonu może wyparować istnieją także  inne zamknięcia wodne n...

Układy instalacyjnej wodociągowej sieci wewnętrznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Układy instalacyjnej wodociągowej sieci wewnętrznej  Instalacja może być zaopatrywana w wodę z sieci poziomej dolnej, sieci poziomej  górnej lub z sieci pierścieniowej. Jeżeli ciśnienie w sieci miejskiej jest wystarczające  (tzn. woda dotrze do najmniej korzystnego punktu pod odpowiednim ciśnieniem...

Urządzenia przeciw zalewowe i urządzenia kanalizacyjne specjalne

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1225

Urządzenia przeciw-zalewowe   Zamknięcie burzowe – To urządzenie przeciw zalewowe, uniemożliwia cofania się ścieków.  Działają automatycznie (urządzenie klapowe) albo mechanicznie ( uruchamianie ręczne –  zasuwa burzowa), urządzenie kulowe. Urządzenie przeciw zalewowe: najkorzystniej ,gdy  składa s...

Urządzenia sieci sanitarnej

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Urządzenia sieci sanitarnej     PRZYBORY SANITARNE- powinny posiadać zamknięcie wody(syfony)     Wypusty podłogowe- kratki podłogowe, ściekowe; stosowane w pom., gdzie może zebrać się  woda: w pralniach, w kuchniach zbiorowego żywienia; np. piwniczne (korpus żeliwny, od  góry