Sieci i instalacje sanitarne - strona 12

Wentylacja

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

Wentylacja   PIONY WENTYLACYJNE - Stosuje się w celu zapewnienia prawidłowej pracy przewodów  kanalizacji. Dodatkowo stosuje się w zależności od potrzeb:    -piony wentylacyjne boczne ( WB ) równoległe do przewodów spustowych;    -obejścia ( OW ), dodatkowe przewody łączące podejścia z przewodem sp...

Wewnętrzne instalacje strefowe i wodociągowa

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1211

Wewnętrzne instalacje strefowe.   Strefowanie wewn. inst. wodociągowych stosuje się gdy:  - ciś. w sieci miejskiej zawsze lub w pewnych okresach czasu jest nie wystarczające do zaopatrzenia w  wodę całego budynku na skutek czego wyższe kondygnacje muszą być zaopatrywane w wodę z inst.  wodociągowej...

Wykład- podział instalacji

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

Instalacje Sanitarne  Wykład  30/09/2010    Instalacje   to całość urządzeń na terenie nieruchomości; teren nieruchomości jest  ograniczany przez linię regulacyjną (np. płot, parkan itp.)  Obowiązują odrębne przepisy dla eksploatacji, projektowania, budowy sieci  komunalnych i oraz dla instalacji. ...

Przewody kanalizacyjne-wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

Instalacje sanitarne  Wykład 21/10/10    Przewody kanalizacyjne prowadzone pod podłogą wewnątrz budynku, których  temperatura nie spada  poniżej 0st C powinny być ułożone w taki sposób, aby odległość od  wierzchu podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 0,3m dla rur żeliwnych,  natomiast p...

Wykład-przewody

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309

WYKŁAD 2  14/10/10    Średnica przewodu do 150mm- odległość miedzy studzienkami większe 3,5m  Średnica  150mm- odległość nie większa niż 50m  Studzienka rewizyjna na terenie nieruchomości – możliwie najbliżej lini  regulacyjnej.    W miejsca gdzie 

Wymagania ogólne dotyczące instalacji kanalizacyjnej

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Wymagania ogólne dotyczące instalacji kanalizacyjnej.   Spływ jest grawitacyjny, przewody mają większe średnice, występują ograniczenia miejsca.  Rozmieszczenie kanal. ulicznej: kanał sanitarny najgłębiej i spływ grawitacyjny. Zagłębienie  kolektora takie aby moc podłączyć pobliskie budynki. Kolekt...

Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych.   WYMIAROWANIE PIONÓW KANALIZACYJNYCH     Norma podaje dopuszczalne obciążenia pionów. Przepływ, który obliczamy musi być mniejszy od  dopuszczalnego. Min. średnica pionu 0,07m, min. śr. pionu odprowadzającego ścieki z misek  ustępowych 0,1m.    WYMIAROWANIE ...

Zbiornik ciśnieniowy

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Instalacje sanitarne  Wykład  09/12/2010      Zbiornik ciśnieniowy    Stalowy, zamknięty, panuje w nim nadciśnienie      Zbiornik hydroforowy-  wypełniony sprężonym powietrzem i wodą    W podziemiach budynku    W połączeniu z zespołe...

Zbiornik otwarty górny

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

  Zbiornik otwarty górny    Instalowane są najczęściej na najwyższej kondygnacji, poddaszu, strychu, nadbudowie, woda  wypływa z nich do...