Przewody kanalizacyjne-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewody kanalizacyjne-wykład - strona 1 Przewody kanalizacyjne-wykład - strona 2 Przewody kanalizacyjne-wykład - strona 3

Fragment notatki:

Instalacje sanitarne  Wykład 21/10/10    Przewody kanalizacyjne prowadzone pod podłogą wewnątrz budynku, których  temperatura nie spada  poniżej 0st C powinny być ułożone w taki sposób, aby odległość od  wierzchu podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 0,3m dla rur żeliwnych,  natomiast przy stosowaniu rur kamionkowych, z tworzyw sztucznych itp. ta  odległość nie  może być mniejsza od 0,5m.  Gdy c iągły spadek głównego przewodu kanalizacyjnego w granicach nieruchomości  jest  większy lub równy 2% a drugorzędny (dochodzący) ma spadek = 3% to dozwolone jest  zastosowanie przełomów spadku pod warunkiem, aby punkt przełomu nie znajdował się pod  jezdnią.  Przewody  powinny być o 20cm niżej od głębokości przemarzania. Jeżeli nie ma  odpowiedniej  głębokości, to przewody można ocieplić.    Lokalizacja rewizji (czyszczaków kanalizacyjnych).    Przy przejściu pionu kanalizacyjnego w poziom,    Gdy budynek jest o znacznej wysokości (powyżej 5 kondygnacji), żeby ścieki nie  nabierały zbyt dużej prędkości spadając z dużej wysokości; zmniejsza się w ten  sposób energię kinetyczną ścieków w takim pionie- daje się tzw.  odsadzkę na pionie   (mniej więcej w połowie wysokości pionu, a nad odsadzką- rewizję). Odsadzka  polega na odsunięciu pionu, że nie jest on prosty na całej długości.    Odsadzka  może być wykonana np. z kolanek, ale może to być też kupiony gotowy element.    W momencie gdy trzeba odchylić pion kanalizacyjny celem ominięcia przeszkody.  J eżeli kąt alfa jest mniejszy lub równy 60st to cały odcinek traktujemy jako pion.     J eżeli kąt ten jest większy od 60st to traktujemy przewód jako układ poziomów i pionów.    Przechodząc w pierwszy poziom zmieniamy średnicę na 0,15m; w dalszych przewodach  (pionach i poziomach) nie zmieniamy  już tej średnicy (zostaje już 0,15m).      Wentylacja    Wywiewka:  zakończenie pionu wentylacyjnego, wystaje ponad połać dachową, nie  może być w pobliżu okien.  Rury  wywiewne: wentylowanie sieci kanalizacyjnej , przeciwdziałanie wysysaniu wody z  syfonu.    Dd o co najmniej 50mm, bo zimą para wodna w końcowym odcinku przewodu zamarza i  zmniejsza się średnica D.  W  niektórych przypadkach rury wywiewne można zastąpić zaworami  napowietrzającymi. Pozwalają one na zakończenie przewodu wewnątrz budynku. Można je  stosować w budynkach do 5 kondygnacji. Nie może być jednak sytuacji, że jest brak  wywiewek w budynku  a zastąpione one zostały zaworami napowietrzającymi. Wywiewkę 

(…)

… przeczyszczenie poziomu kanalizacyjnego.
Jeżeli długość podejścia do przyborów sanitarnych (przewód pomiędzy przyborem
sanitarnym a pionem) jest większa od 2,5m to należy na podejściu zainstalować czyszczak.
Jeżeli długość podejścia jest duża to w podejściu może powstać podciśnienie i nastąpić
wyssanie zamknięcia wodnego w syfonie.
Wody opadowe
Przewody spustowe deszczowe od strony miejskiej sieci kanalizacyjnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz