Obliczanie hydrauliczne sieci wodociągowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie hydrauliczne sieci wodociągowej - strona 1

Fragment notatki:

   Obliczanie hydrauliczne sieci wodoci ągowej       Sprawdzić w jakich zakresach waha się ciśnienie w sieci. Najniższe gwarantowane  podaje zawsze dostawca (aby woda dotarła do najmniej korzystnego punktu  czerpalnego i zachowane było tam odpowiednie ciśnienie wypływu). Projektant musi  tak zaprojektować, żeby ciśnienie zaprojektowane było równe lub większe od tego  podanego przez dostawce.   Uwzględnia się przepływy wody. Obliczenia wykonuje się zgodnie z normą.  Podawane są tam wzory wg których trzeba obliczać instalacje. Instalacje dzieli się na  odcinki obliczeniowe, na których zmienia się przepływ. Analizujemy kolejne odcinki,  zbliżając się do najmniej korzystnego miejsca (rozpatrywanego punktu).   Wyznacza się przepływy na odcinkach. Dla każdego z punktów obliczeniowych  podaje się wypływy normatywne. Mając przepływy na odcinkach (zsumowane  poszczególne wypływy) dobiera się odpowiednie średnice, aby była odpowiednia  prędkość zachowana (np. przy pomocy nomogramu).   Liczymy straty od początku przewodu do punktów najbardziej niekorzystnych  (wysokość geometryczną, suma strat ciśnienia na długości, strat miejscowych na  kolankach i trójnikach- straty liniowe zwiększa się o 30% na konto strat miejscowych,  nie wyznacza się ich dokładnie obliczeniowo). Oblicza się także straty na  wodomierzach.   Porównujemy rzeczywiste (wyliczone) ciśnienie z podanym przez dostawcę-  musi ono być większe lub równe od podanego przez dostawce    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz