Metody obliczeniowe instalacji wodociągowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody obliczeniowe instalacji wodociągowej - strona 1 Metody obliczeniowe instalacji wodociągowej - strona 2

Fragment notatki:

Metody obliczeniowe instalacji wodociągowej.   Metody obliczeniowe:  1. Obl. hydrauliczne polega na ustaleniu miarodajnego natężenia przepływu wody, czyli  przepływu obliczeniowego w poszczególnych odcinkach sieci instalacyjnej. Przepływ zależy  od: charakteru budynków oraz przy znanych normatywnych wypływach punktów czerpalnych  w dm 3/s.  2.Polega na wybraniu odpow. tym natężeniom średnic przewodów, których prędkość  przepływu powinna się mieścić w prędkości 1-1,5m/s.  Tok wymiarowania przewodów:  1.podzielenie inst. na odcinki obliczeniowe  2.wyzn.przepływów obl. dla odcinków  3.dobór średnicy przewodu na odcinku obl.  4.wyzn. strat ciśnienia  5.wyzn. min ciśnienia wody dla instalacji    Przepływ obl. wody w bud. mieszkalnym.  1. q=0,682(qn) 0,45-0,14 [dm3/s]  2. q=1,7(qw) 0,21-0,7 [dm3/s], q n- normatywny wypływ z punktów czerpalnych.  Wzór 1. należy stosować gdy 0,0720, qn=0,5.  Prędkość przepływu nie powinna być większa w połącz. od pionów do punktów czerp. 1,5  m/s, w przewodach poziomych rozprowadzających wodę i na przyłączu 1 m/s. Straty  miejscowe wynoszą 30% strat liniowych.    OBLICZNIE HYDRAULICZNE SIECI INSTALACYJNEJ-ciśnienie robocze w wodociągu  ulicznym powinno zapewnić pobór wody nawet w czasie max odbioru godzinnego z najmniej  korzystniej położonego punktu czerpalnego. Woda po pokonaniu oporów ruchu od sieci  ulicznej po przewodzie, przyłączu.- minimalne ciśnienie nad tym niekorzystnie położonym  punktem czerpalnym powinno wynosić 5-10m słupa wody.   Ciśnienie dostateczne w sieci ulicznej: H d=Hg+H+Hwyl.[mH2O].   Hg- wys. geom. między przewodem ulicznym a najwyżej położonym punktem,   H- suma strat wys. ciśnienia, H wyl= min. ciśnienie wylotowe(5-10m)      ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz