Przyłącze wodociągowe -projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyłącze wodociągowe -projekt - strona 1

Fragment notatki:

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączące źródło wody (rurociąg uliczny sieci rozdzielczej) z wewnętrzną instalacją wodociągową.
Elementy przyłącza wodociągowego:
- podłączenie do zewnętrznej sieci wodociągowej,
- rurociąg połączenia wodociągowego,
- zestaw wodomierzowy.
Połączenia za pomocą trójnika realizuje się gdy:
- średnica przyłącza wodociągowego jest większa niż 50mm, a średnica rurociągu ulicznego jest w granicach 80 - 100mm,
- gdy średnica przyłącza jest większa od połowy średnicy rurociągu ulicznego.
Tradycyjne połączenia za pomocą opaski stosowane były w rozwiązaniach technicznych dla średnicy przyłącza poniżej 50mm. Obecne rozwiązania dają większą swobodę w realizacji tego typu połączeń dla większego zakresu średnic.
Typy opasek:
- opaski HACOM - rury żeliwne i stalowe  80 - 200mm
- opaski UNIWERSALNE ODCINAJĄCE -  50 - 300mm
- opaski HAWLE UNIWERSALNE -  50 - 600mm
- opaski HAWLE (HAKU) - PCV i PE -  25 - 500mm
- opaski ODCINAJĄCE HAKU -  63 - 225mm
Projektowanie i zasady wykonawstwa przyłącza wodociągowego:
- przyłącze wodociągowe powinno być włączone do przewodu rozdzielczego możliwie jak najbliżej zasilanego obiektu z uwzględnieniem w danej nieruchomości rozmieszczenia punktów max poboru wody,
- przyłącze powinno być prostopadłe do rurociągu ulicznego i może przechodzić w odległości min 2m od krawędzi budynku ( bezpieczeństwo dla posadowienia budynku),
- zmiany kierunku ułożenia przyłącza należy wykonywać w odległości min 1m od ścian zasilanego budynku,
- przejście przez ścianę budynku powinno być wykonane prostopadle do niej i dodatkowo zabezpieczone rurą ochronną wypełnioną materiałem elastycznym,
- przewody powinny być ułożone ze spadkiem min 2%o w kierunku rurociągu ulicznego ,
- przyłącze zgodnie z normami układane jest 0,4m poniżej strefy przemarzania mierząc od górnej ściany przewodu,
- przewody przyłącza powinny być prowadzone równolegle do innych przewodów z zachowaniem min odległości:
od przewodów kanalizacyjnych 1,5m
od kabli energetycznych 0,8m
od kabli telekomunikacyjnych 0,5m
- sytuacja występowania np.: skrzyżowania drogi przyłącza wodociągowego z kanalizacją zewnętrzną w odległości mniejszej niż 0,6m należy przewód wodociągowy prowadzić w rurze ochronnej ,
- zasuwy (armatura przyłącza wodociągowego)powinno być monitorowane na przyłączu w odległości co najmniej 1m od linii regulacyjnej ich położenie powinno być odpowiednio oznakowane,


(…)

… oznakowane,
- zestaw wodomierzy stanowi ostatni element przyłącza i składa się z :
> zaworu przelotowego,
> wodomierza,
> zaworu domowego ze spustem,
> musi być zainstalowany na każdym przyłączu.
Długość przyłącza do 15m - w budynku, powyżej 15m - w specjalnych studzienkach.
7.1. Obliczenie hydrauliczne przyłącza wodociągowego.
Wzór Spysznowa:
[dm3/s]
N - równoważnik, który stanowi wydajność zaworu czerpalnego nad zlewem kuchennym wynoszącym 0,2 dm3/s przy ciśnieniu wylotowym 10 mH2O N - liczba podłączonych przyborów wyrażona równoważnikiem
 - wykładnik zależny od normy dobowego zapotrzebowania na wodę dla danego mieszkańca przyjęto 2,15 dla wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania = 150 dm3/M*d
k - współczynnik zależny od sumy równoważników N dla sumy równoważników N do 300 k = 0,002 Przewód zasilający o średnicy d = 20 mm doprowadzający wodę do:
- 1-go zlewozmywaka N = 1,0 - 1-nej umywalki N = 0,33
- 1-go natrysku N = 0,67
- 1-nej płuczki N = 0,5
- 1-go przyłącza pralki N = 2,0
Budynek ma 4 kondygnacji po 4 mieszkania na kondygnację o takim samym standardzie wyposażenia (mieszkań sumarycznie jest 16)
Sumarycznie:
Dla wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania = 220 (dla zabudowy wielorodzinnej)
[dm3/s]
dm3/s = 5,76 m3/h
7.2. Dobór wodomierza.
7.2.1. Ustalenie umownego obliczeniowego przepływu przez wodomierz qw qw = 2 * q = 2 * 5,70 = 11,4 m3/h
Dla zabudowy wielorodzinnej przyjęto wodomierz śrubowy typu MZ o średnicy nominalnej DN = 50 mm oraz qmax = 40 m3/h Warunki:
qw DN < dn qw - przepływ wodomierza [m3/h]
qmax - maksymalny przepływ nominalny podany przez producenta, odczytany z tabeli [m3/h]
DN - nominalna średnica dobranego wodomierza [mm], DN = 50 mm
dn - nominalna średnica dobranego przyłącza [mm], dn = 63 mm
qw , 11,4 , 11,4 20,0 - warunek spełniony DN < dn, 50 mm < 63 mm - warunek spełniony

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz