Obliczenie, wymiarowanie przewodów instalacji kanalizacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenie, wymiarowanie przewodów instalacji kanalizacyjnych - strona 1 Obliczenie, wymiarowanie przewodów instalacji kanalizacyjnych - strona 2 Obliczenie, wymiarowanie przewodów instalacji kanalizacyjnych - strona 3

Fragment notatki:

Instalacje sanitarne  Wykład  04/11/2010  KOŁO NR 1 Z WYKŁADÓW: 25.11.2010        Ścieki z oddziałów zakaźnych szpitali przed ich odprowadzeniem do kanalizacji  ulicznej muszą być zdezynfekowane. Jako środek dezynfekcyjny najczęściej stosuje się  wapno chlorowane (rzadziej podchloryn wapnia lub sodu, chlor w postaci gazowej itp.).      Obliczenie, wymiarowanie przewodów instalacji kanalizacyjnych    Obliczane wg normy polskiej PN-92/B-01707  pt.: ‘instalacje kanalizacyjne-  wymagania w projektowaniu’, oraz równorzędnej dla normy europejskiej PN-EN 12056 pt.:  ‘systemy kanalizacji grawitacyjnych w budynków’, cz2: ‘kanalizacja sanitarna’.    Wg PN- EN 12056 mówi, o stosowaniu wielu typów systemów kanalizacyjnych. Są  one wynikiem różnic jakie występują w zakresie tradycyjnych rozwiązań technicznych w  różnych krajach. Systemy kanalizacyjne można podzielić na 4 typy. W ramach każdego typu  występują odmiany rozwiązań różniące się szczegółami, stąd też odwołania do lokalnych i  krajowych uregulowań.     System I.  System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami  częściowo wypełnionymi. W większości przypadków wymiarowanie  przewodów stosuje się właśnie jak w systemie I. Podejścia są projektowane z  wypełnieniem 50% i podłączone do pojedynczego pionu kanalizacyjnego.      System II.  System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami o  mniejszej  średnicy. Stopień wypełnienia podejść: 0,7. Są podłączone do  pojedynczego pionu kanalizacyjnego.      System III.  System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami  całkowicie wypełnionymi (wypełnienie= 1,0).      System IV.  System oddzielnych pionów kanalizacyjnych. każdy z  wcześniejszych systemów może być podzielony na pion kanalizacyjny  odprowadzający tzw. ścieki ‘czarne’, z ustępów spłukiwanych i pisuarów, oraz  na pion kanalizacyjny odprowadz ający tzw. ścieki ‘szare’ z pozostałych  urządzeń sanitarnych.   W Polsce projektuje się wg systemu I i stosujemy normę PN-92/B-01707.    Wymiarowanie  przewodów polega na dobraniu średnicy w taki sposób, aby przepływ  ścieków był mniejszy od dopuszczalnego, który podaje się w normie. Zachowuje się spadek,  aby zapewnić prędkość samooczyszczania przewodu.    Wymagania ogólne dotyczące instalacji kanalizacyjnej    Do sieci kanalizacyjnej nie można odprowadzać: śmieci, piasku, żwiru (tzw. twardego  osadu) , stałych odpadów gospodarstwa domowego, stałych i płynnych produktów,  które na wskutek swojego składu chemicznego bądź temperatury ponad 40stC 

(…)

… również płynu aromatycznego, np. olejek
miętowy zmieszany z gorącą wodą wlany do pionu przez wywiewkę.
Poziomy kanalizacyjne: próba szczelności wykonywana jest w ten sposób, że
w najwyższym punkcie sieci montujemy kolanko skierowane ku górze z
przewodem pionowym o wysokości 2m. Po uszczelnieniu przy pomocy
korków kanalizacyjnych wszystkich bocznych wylotów tej poziomej sieci,
wlewamy do rury pionowej wodę…
… jest w ten sposób, że
w najwyższym punkcie sieci montujemy kolanko skierowane ku górze z
przewodem pionowym o wysokości 2m. Po uszczelnieniu przy pomocy
korków kanalizacyjnych wszystkich bocznych wylotów tej poziomej sieci,
wlewamy do rury pionowej wodę. Po 2h uzupełniamy wodę do wysokości
górnej jej krawędzi. Jeżeli zwierciadło wody (w tej pionowej rurze) nie obniży
się przez 10-15min, to sieć przewodów poziomych uważamy…
… się z granicą zabudowy:
W praktyce wygląda to tak:
Połączenie z uliczną siecią wodociągową przy pomocy trójnika wstawionego w rurociąg lub
za pomocą opaski nałożonej na rurociąg w miejscu złącza i przewiercenia ścianki rurociągu
(czyli połączenie za pomocą tzw. nawiertki).
Za pomocą trójnika łączymy gdy średnica połączenia ma co najmniej DN50 i średnica ta jest
większa od połowy średnicy rurociągu ulicznego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz