Instalacje budowlane - pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacje budowlane - pytania na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Zestaw pytań z przedmiotu „Instalacje budowlane”
Przykłady
Podać normy i przepisy regulujące obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń ogrzewanych
Opisać metodykę obliczania zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń ogrzewanych
Opisać sposób obliczania strat ciepła przez przegrody przylegające do gruntu
Opisać sposób obliczania mocy ciepła do ogrzania powietrza wentylacyjnego
Rodzaje nośników energii w centralnych ogrzewaniach
Klasyfikacje kotłów centralnych ogrzewań
Odprowadzanie spalin z kotłów centralnych ogrzewań
Klasyfikacje ogrzewań ze względu na rodzaj oraz parametry czynnika grzewczego
Klasyfikacja ogrzewań ze względu na sposób rozprowadzania czynnika grzewczego
Klasyfikacje i rodzaje grzejników
Zasady doboru grzejników Sposoby rozprowadzania przewodów centralnego ogrzewania
Narysować i opisać rozwinięcie instalacji w małym budynku mieszkalnym
Zasady doboru średnic instalacji centralnego ogrzewania
Armatura stosowana w instalacjach centralnego ogrzewania
Sposoby zasilania w wodę instalacji wodociągowej w budynku.
Opisać sposoby włączania instalacji wodociągowej do sieci wodociągowej.
Omówić sposoby zaopatrzenia budynku w wodę z lokalnych ujęć wody gruntowej.
Odległości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od elementów zagospodarowania działki budowlanej. Omówić rodzaje armatury czerpalnej Sposoby i wysokości montażu armatury czerpalnej.
Opisać zadania zaworów zwrotnych w instalacjach wodociągowych i wskazać miejsca ich instalowania.
Wymienić przykłady zabezpieczenia antyskażeniowego w instalacjach wodociągowych.
Jakie jest maksymalne ciśnienie robocze w instalacjach wodociągowych i czym jest uwarunkowane?
Rodzaje wodnych instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Co to jest tryskacz? Podać sposób jego działania.
Co to jest zraszacz? Podać sposób jego działania.
Podać wartości wymaganych ciśnień przed armaturą czerpalną w instalacjach wodociągowych.
Wymienić przykłady nominalnych natężeń wypływu wody z armatury czerpalnej.
Co to są obliczeniowe przepływy w przewodach instalacjach wodociągowych i jak się je określa?
Przedstawić i omówić algorytm wymiarowania instalacji wody zimnej.
Narysować i opisać fragment aksonometrii instalacji wodociągowej wody zimnej.
Wymienić techniczne sposoby zaopatrzenia budynków w ciepłą wodę.
Narysować i omówić fragment schematu kotłowni z elementami przygotowania ciepłej wody użytkowej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz