Wykonanie instalacji wody zimnej, wody ciepłej, instalacji kanalizacyjnej dla domu jednorodzinnego-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonanie instalacji wody zimnej, wody ciepłej, instalacji kanalizacyjnej dla domu jednorodzinnego-projekt - strona 1

Fragment notatki:

Ćwiczenie projektowe z Instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 2
Opis techniczny
Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest temat wydany przez prowadzącą zajęci projektowe, normy PN-84 B-01701; PN-92 B-01706
Zakres opracowania
Zakresem projektu jest wykonanie instalacji wody zimnej, wody ciepłej, instalacji kanalizacyjnej dla domu jednorodzinnego. Określenie wymaganego ciśnienia w miejscu przyłączenia instalacji wodociągowej do sieci
Założenia projektowe
Rzędna terenu w sąsiedztwie budynku to 3130,00 m.n.p.m. Budynek jest usytuowany 4,05 m od granicy działki. Sieć wodociągowa zewnętrzna ma średnicę 100 mm, jest wykonana z żeliwa. Zagłębienie rurociągu to 1,75 m. Odległość od granicy działki to 1,00 m.
Zaprojektowano sieć kanalizacyjną ogólnospławną. Kanał sanitarny o średnicy 400 mm jest wykonany z kamionki i ma spadek 5 promili. Zagłębienie rurociągu to 2,35 m. Odległość od granicy działki to 3,20 m.
Instalacje wewnętrzne: instalacja wodociągowa wykonana jest z miedzi, instalacja kanalizacyjna z tworzywa sztucznego. Straty ciśnienia w węźle przygotowania c.w.u.=25,5 kPa.
Opis rozwiązania projektowanych instalacji
Instalacja wodociągowa
Parametry sieci zewnętrznej opisane w poprzednim punkcie. Przyłącze wodociągowe wchodzi do budynku przez posadzkę na głębokości 1,80 m. Wykonane jest z rur 40x3,5 PEHD firmy Kan-therm i prowadzone jest ze spadkiem 1,5%. W celu połączenia przyłącza z wodociągiem dobrano opaskę do nawiercania HACOM z odejściem gwintowanym do rur żeliwnych o wymiarach DN=200mm. D=2''. Dobrano zasuwę klinową S-2151 o średnicy DN40. Dobrano obudowę teleskopową S1850 firmy Danfoss. Dobrano skrzynkę uliczną okrągłą, dużą S-1840 firmy Danfoss D=250 mm.
Instalacja wody zimnej
Po wejściu wody do budynku zainstalowano wodomierz skrzydełkowy typu WS 2,5 firmy PowoGaz SA o średnicy 20mm i stratach ciśnienia 23,23 kPa. Dobrano zawór antyskażeniowy EA291NF o śr 20 mm firmy Danfoss o stratach ciśnienia=3,63 kPa. Dobrano filtr RATIO FR firmy HUSTY o średnicy 20 mm i stratach ciśnienia 20 kPa. Dobrano trzy zawory odcinające (za i przed wodomierzem i za filtrem). Rury w piwnicy prowadzonę są 30 cm pod stropem. Rury są wykonane z miedzi a ich średnice są podane w tabeli 3. Rury po wejściu do budynku są prowadzone na wysokości 40 cm i przechodzą pod strop po 1,3 metra od ściany. Woda do kolejnych kondygnacji rozprowadzona jest w dwóch pionach, które umiejscowione są w szachtach instalacyjnych.


(…)

… zimnej. Najbardziej niekorzystnym punktem zarówno dla wody ciepłej jak i zimnej jest umywalka na piętrze. Straty ciśnienia wychodzą większe na instalacji wody ciepłej i wynoszą 28,54 kPa.
Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna opisana jest w punkcie 1.3. Instalacja wewnętrzna wykonana jest z tworzywa sztucznego a średnice podane są w tabeli 5 i 6. Kanalizacja rozprowadzona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz