Projektowanie nowego wyrobu - strona 2

note /search

Rodzaje problemów projektowych

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Rodzaje problemów projektowych: 1. Rutynowe problemy projektowania- znane procedury i algorytmy. 2. Problemy przeprojektowania: a) adaptacyjne: modyfikacja istniejącego obiektu bez zmiany działania. b) wariantowe i parametryczne: sprawdzony obiekt służy do tworzenia podobnych obiektów. 3. Probl...

Streditografia

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

STREDITOGRAFIA Ciekła żywica (epoksydowa lub akrylowa) znajduje się w pojemniku. Płyta zjeżdża w dół i zanurza się w żywicy, nast. jedzie w górę przez światło ultrafioletowe (laser małej mocy, który „biega” po powierzchni żywicy i utwardza ją), aby zostawić warstwę określonej grubości. Na koniec to...

Technika

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Technika- nauka o sposobach operowania materią Etapy rozwiązywania problemu technicznego: 1) Sformułowanie problemu- określenie założeń technicznych i przyjęcie podstawowych danych charakterystycznych. 2) Analiza problemu- uściślenie wcześniej przyjętych ogólnych danych i przyjęcie konstrukcyjnych....

Zasada eliminowania możliwości błędnego montażu

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 210

Zasada eliminowania możliwości błędnego montażu: -robienie rowka w kole - 4 otworki w łożysku ślizgowym - jeden i drugi czop nie może jednocześnie wchodzić w pasowaną powierzchnię ...

Co to jest jakość

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Co to jest jakość? Jakość wyrobu - stopień (prawdopodobieństwo) doskonalenia własności tego wyrobu do wypełniania swojej funkcji w określonym środowisku eksploatacji Jakość wyrobu= jakość typu*jakość wykonania Jakość typu - stopień (prawdopodobieństwo) doskonalenia wyrobu wykonanego ściśle wg dok...

Elastyczne systemy produkcyjne

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 343

ELASTYCZNE SYSTEMY PRODUKCYJNE. LISTA NOWYCH WYMAGAŃ: Większe innowacje Szybsze wrażanie Najwyższa niezawodność, jakość Niezawodność organizacyjna Produktywność i niskie koszty Mała skala produkcji i krótkie cykle realizacji dostaw Dywersyfikacje wyrobów i usług Indywidualizacja wyrobów i u...

II. Podział

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

II. Podział: a) R. globalna b) grupowa (dotyczy pewnych fragmentów) c) jednostkowa (indywidualna) d) przesuwająca się (wędrująca)- jakiś element stworzony na wszelki wypadek może być użyty w kilku różnych miejscach. ...

Inżynieria współbieżna

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

Inżynieria współbieżna - nachodzenie na siebie etapów projektowania i równoczesne wykonywanie pewnych etapów projektowania Schemat: Zintegrowane zarządzanie cyklem życia wyrobu Kryteria: - całkowite lub częściowe nakładanie się w czasie poszczególnych etapów cyklu życia wyrobu - jednoczesność ope...

Konstrukcja a technologia montażu

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Konstrukcja a technologia montażu. Metody umożliwiające otrzymywanie wymiarów o określonej tolerancji zależą od: wielkości produkcji oraz organizacji i wyposażenia technologicznego zakładu. Metody montażu: a) montaż z zamiennością całkowitą b) z zamiennością częściową : - z zamiennością warunkową...

Kształtowanie detali

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

KSZTAŁTOWANIE DETALI 1.Ubytkowe (z dużej ilości mat. Powstaje dużo wiórów a mały detal) 2.Przyrostowe (w porównaniu z metodami ubytkowymi odpad mat. jest bardzo mały) RAPID PROTOTYPING - Technika szybkiego wytwarzania modeli fizycznych sy...