Projektowanie nowego wyrobu

note /search

I. Podział

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127

I. Podział: a) Rezerwy strukturalne- wprowadzenie takich elementów, bez których obiekt może pracować, ale są one stosowane dla zwiększenia niezawodności. b) R. funkcjonalne- rezerwy, kiedy inne elementy urządzenia są w stanie przejąć punkcje tych uszkodzonych. c) Rezerwowanie parametryczne- właśc...

Jakość wyrobu

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1386

Jakość wyrobu- stopień dostosowania właściwości tego wyrobu do wypełniania swojej funkcji w określonym środowisku eksploatacji. Jest wypadkową dwóch składowych (J. wyrobu=j. typu*j.wykonania). Jakość typu- stopień dostosowania wyrobu wykonanego według ścisłej dokumentacji technicznej do wypełniania...

Na zmianę cyklu życia produktu mają wpływ

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

Na zmianę cyklu życia produktu mają wpływ: -zmiany technologiczne -charakter popytu, moda, przejściowe zainteresowania -decyzje kierownictwa firmy o wycofaniu produktu z rynku 1.Faza początkowa-produkcja charakteryzuje się : wieloma wariantami, częstymi zmianami, brakiem ustabilizowanej jakości....

Projektowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

Projektowanie- wymyślenie wytworów zupełnie nowych lub przekształcenie już istniejących. Ogólna charakterystyka procesu projektowania: 1) projektowanie jest procesem iteracyjnym. W czasie projektowania, projektant czyni pewne założenia i przypuszczenia, które mają charakter hipotez. 2) P. postępuje...

Wymień rodzaje rezerwowania

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1386

Wymień rodzaje rezerwowania Rezerwowanie - zwiększenie niezawodności poprzez dodawanie elementów zapasowych, włączanych w zastępstwie zepsutych części R. strukturalne - wprowadzenie takich elementów bez których mogą pracować R. fukcjonalne - kiedy inne elementy urządzenia mogą przejąć funkcje eleme...

Wzornictwo przemysłowe

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Algorytm procedury oceny jakości wzorniczej: 1.Czy produkt należy do klasy przedmiotów użytkowych? (Jeśli nie to: odstąpienie od oceny) 2.Czy cel któremu ma służyć prod. jest spełniony? (Jeśli nie to: Prod. nie powinien być wytwarzany) 3. Czy prod. spełnia wymagania system...

Czynniki określające technologiczność konstrukcji

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2030

Czynniki określające technologiczność konstrukcji z punktu widzenia montażu i gospodarki remontowej: a) stopień zmienności części b) pracochłonność montażu i demontażu: -właściwa organizacja -kształtowanie części z możliwością ich regeneracji -kształtowanie zespołów i części umożliwiające stoso...

Metoda IJP

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1372

METODA IJP-Ink Jet Printing Stan wejściowy - ciecz. Zasobnik w którym jest mat. wejściowy, jest podgrzewany i topi się ten mat. i jako ciecz jest podawany jest na stronę z głowicą, głowica „pluje”- rozpyla mat warstwa po warstwie. Model nie może ...

Metoda SLS

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

METODA SLS- Selective Laser Sintering Stan wejściowy - proszek. Cylinder zamknięty tłokiem, nad którym jest proszek zmieszany z lepiszczem, obok znajduje się drugi cylinder z tłokiem. Nie spieczony proszek można wykorzystać ponownie. METODA 3DP-3D Printig Stan wejściowy - proszek. Dwa cylindry, 1...

Normalizacja

 • Politechnika Warszawska
 • Projektowanie nowego wyrobu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1176

Normalizacja - proces tworzenia i stosowania reguł zmierzających do porządkowania określonej działalności ludzkiej, której dla dobra i przy współpracy wszystkich zainteresowanych stron w szczególności dla osiągnięcia optymalnej oszczędności ogólnej z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych i dotyczący...