Pomiary w ruchu drogowym - strona 2

Zasada działania czujnika radarowego- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Zasada działania czujnika radarowego Radar jest przyrządem z ciągłą generacją mikrofal i działa z wykorzystaniem efektu Dopplera. Moc z generatora poprzez antenę jest emitowana w stronę poruszającego się obiektu i po odbiciu wraca do mieszacza. ...

Poziom równoważny- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

Poziom równoważny (ekwiwalentny) Poziom równoważny jest uśrednionym poziomem dźwięku o zmiennym poziomie energii akustycznej w danym czasie obserwacji. Jest to wskaźnik najbardziej rozpowszechniony przy ocenie hałasu drogowego. [dB] LAi - poziom hałasu występujący w czasie ti [dB] ti - czas wystę...

Poziomy statystyczne- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Poziomy statystyczne W przypadku hałasów o widmie ciągłym, do których zalicza się hałasy komunikacyjne (przy dostatecznie dużej intensywności strumienia) rozkład prawdopodobieństwa występowania hałasów o określonym poziomie jest zbliżony do rozkładu normalnego. Poziom statystyczny LAX% jest to tak...

Wielkości charakteryzujące źródło- oprocentowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Wielkości charakteryzujące źródło Warunki atmosferyczne: prędkość i kierunek wiatru temperatura powietrza w punkcie pomiarowym wilgotność względna powietrza hałasy drogowe: natężenie ruchu struktura rodzajowa strumienia prędkość w o...

Ćwiczenie 2 - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Ćwiczenie 2 - „HAŁAS” Wejście Co to jest tło akustyczne Mierniki hałasu Zasady wykonywania pomiarów Co to jest i dlaczego jest stosowana charakterystyka korekcyjna A Dlaczego stosujemy poziom ekwiwalentny dźwięku Poziom równoważny Zejście Co to jest fon Kiedy wyznaczamy poziom eksploatacyjn...

Od czego zależy liczność próby- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

Od czego zależy liczność próby Liczność próby wyrażona jest wzorem: - rozkład t-Studenta przy założonym poziom ufności alfa - wariancja b2 - założony błąd (błąd urządzenia) ...

Ćwiczenie 3 - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Ćwiczenie 3 - „WIDEO” Zejście Jak wyznaczamy charakterystykę A=f(t) jako wielomian n-tego stopnia (tu n podaje) metodą analityczną i graficzną - opisać jedną z zadanych metod Związek prędkości odcinkowej i podróży Algorytm różniczkowania graf...

Od czego zależy czułość indukcyjnego czujnika pętlowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 119
Wyświetleń: 280

Od czego zależy czułość indukcyjnego czujnika pętlowego, jak ją zwiększamy ? regulacja wzmocnienia (wzmacniacz) zmiany geometryczne pętli zwiększenie częstotliwości generatora wzorcowego co powoduje większe prądy wirowe a co za tym idzie więk...

Na czym polega strojenie indukcyjnego czujnika pętlowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 280

Na czym polega strojenie indukcyjnego czujnika pętlowego? Strojenie indukcyjnego czujnika pętlowego polega na zestrojeniu generatora G1 oraz wewnętrznego generatora G2 na tą samą częstotliwość. Generatory te wprowadzane są od niezrównoważonego mostka. Jeśli zmiana

Poziom średni z maksymalnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Poziom średni z maksymalnych Jeżeli występuje źródło hałasu o wyraźnych zadziałaniach jednym z etapów przejściowych do wyznaczenia poziomu równoważnego LAeq może być poziom średni z maksymalnych określony jako: LAmax - poziom maksymalny podczas zadziałania źródła [dB] N - liczba zadziałań ...