Pomiary w ruchu drogowym

note /search

Źródła hałasu drogowego- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 112
Wyświetleń: 973

Źródła hałasu drogowego Hałas, ze względu na miejsce powstawania, możemy podzielić na: I hałasy zewnętrzne - wytwarzane na zewnątrz budynków i pomieszczeń II hałasy wewnętrzne - wytwarzane wewnątrz budynków, pomieszczeń Grupa I 1. Transportowo - komunikacyjne lotnicze o poziomie dźwięku A od 8...

Akustyczny czas przejazdu- opeacowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Akustyczny czas przejazdu Pojęcie stosowane w przypadku ruchomych źródeł dźwięku. Oznacza czas w którym wartość poziomu dźwięku LA(t) zawiera się w granicach LAmax - maksymalna wartość poziomu dźwięku [dB] Parametrami akustycznymi podlegają...

Charakterystyki korekcyjne- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1743

Charakterystyki korekcyjne Ucho ludzkie reaguje na dźwięki o częstotliwościach zawierających się w granicach 16 Hz - 20 kHz Reakcja ta nie jest jednakowa dla całego zakresu częstotliwości. Dla potrzeb oceny dźwięków z punktu widzenia ich odbiorcy - człowieka - wprowadzono subiektywną skalę

Hałas drogowy- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Hałas drogowy Podstawowymi źródłami hałasu drogowego są: pojazdy samochodowe tramwaje i trolejbusy inne pojazdy poruszające się po drogach za pomocą napędu. Słyszalny hałas, emitowany przez będący w ruchu pojazd, pochodzi od: pracy silnika i zespołów napędowych toczenia się kół po nawierzchni dr...

Miary poziomów hałasów- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Miary poziomów hałasów Źródła hałasu jako dźwięku emitują fale, które do uszu docierają z pewnym natężeniem I [W/m2] Odnosząc je do progu słyszalności I0 określone zostaje pojęcie absolutnego poziomu natężenia dźwięku L [B] lub [...

Prognozowanie hałasów drogowych- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Prognozowanie hałasów drogowych Prognozowanie hałasów drogowych polega na wyznaczeniu poziomów hałasu zewnętrznego metodami obliczeniowymi. Procedura postępowania polega na: wyznaczeniu równoważnego poziomu dźwięku w standardowej odległoś...

Zasada działania detektora mikroprocesorowego- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

Zasada działania detektora mikroprocesorowego (Jak wykrywany jest pojazd) ? Mikroprocesor w kolejnych cyklach pomiarowych dokonuje pomiaru częstotliwości rezonansowej obwodu zawierającego cewkę detektora. Odpowiednia liczba zliczonych impuls...

Ćwiczenie 1 - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 140
Wyświetleń: 805

Ćwiczenie 1 - „DETEKTORY” Wejście Na czym polega strojenie indukcyjnego czujnika pętlowego Dlaczego stosujemy skokową zmianę częstotliwości ? Co to jest elektryczna długość pojazdu Schemat blokowy indukcyjnego detektora pętlowego wraz z zaznaczeniem elementów regulacji Charakterystyka

Ćwiczenie 4 - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

Ćwiczenie 4 - „RADAR” Wejście Od czego zależy liczność próby od założonego błędu (rozproszenie wyników) wariancji Zasada działania czujnika radarowego. Narysować funkcję gęstości prawdopodobieństwa w obserwacji chwi...

Hałas- opeacowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994

Hałas Hałasem nazywa się dźwięk o dowolnym charakterze akustycznym, niepożądany w danych warunkach i przez daną osobę. Hałas oddziaływuje na organizm w ośrodku powietrznym. Podstawowymi cechami fizycznymi hałasu słyszalnego są: poziom przebieg charakterystyki w funkcji częstotliwości (widmo) prze...