Nauka o materiałach - strona 5

Modelowanie procesów opakowania ziaren - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966

Laboratorium z Nauki o Materiałach II  Ćwiczenie 5: Modelowanie procesów upakowania ziaren (Wprowadzenie do modelu  perkolacji)     1            MODELOWANIE PROCESÓW UPAKOWANIA ZIAREN  (wprowadzenie do modelu perkolacji)            Wprowadzenie          i   Spiekanie to najpopularniejsza technika o...

Zwilżanie powierzchnii - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Laboratorium z Nauki o Materiałach II                           Ćwiczenie 6: Zwilżanie powierzchni ciała stałego przez stop            1        Zwilżanie powierzchni ciała stałego przez stop          Wpływ zwilżania na przebieg spiekania z fazą ...

Osadzanie warstw - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

Laboratorium z Nauki o Materiałach II                                                                                   Ćwiczenie 7: Osadzanie warstw metodą PA-CVD                                1              Osadzanie warstw metodą PA-CVD          Wprowadzenie    Metoda chemicznej krystalizacji z...

Mikrostruktura - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Nauka o Materia³ach II Slide 1 of 16 First slide   Previous slide    Next slide    Last slide       Index page   file:///C|/Moje%20dokumenty/Dydaktyka/NOM2%2001_02/wyklady/html/buf/sld001.html [2002-11-11 12:55:24] Nauka o Materia³ach II Slide 2 of 16 First slide   Previous slide   Next slide   Las...

Reakcje rozkładu - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Nauka o Materia³ach II Slide 1 of 11 First slide   Previous slide    Next slide    Last slide       Index page   file:///C|/Moje%20dokumenty/Dydaktyka/NOM2%2001_02/wyklady/html/buf/sld001.html [2002-11-11 12:58:19] Nauka o Materia³ach II Slide 2 of 11 First slide   Previous slide   Next slide   Las...

Zarodki fazy krystalicznej - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Nauka o Materia³ach II Slide 1 of 13 First slide   Previous slide    Next slide    Last slide       Index page   file:///C|/Moje%20dokumenty/Dydaktyka/NOM2%2001_02/wyklady/html/buf/sld001.html [2002-11-11 13:01:14] Nauka o Materia³ach II Slide 2 of 13 First slide   Previous slide   Next slide   Las...

PIMY prezentacja teoria odczyt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

1 slajd: W klasycznym modelu spiekania zakłada się, że głównym czynnikiem hamującym rozrost ziarn są wtrącenia fazy gazowej - pory, dlatego przyjmuje się za Zenerem, że istnieje graniczna wielkość ziarn Dkr, zależna od udziału objętościowego porów fw i ich średniego rozmiaru Dw. Dkr=Dw/fw Jeżeli ...

Potencjał chemiczny i równowaga - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1281

1    I.5. Potencjał chemiczny i potencjał elektrochemiczny  I.5.1.  Potencjał chemiczny jako zmienna niezależna  Potencjał  chemiczny     jest  funkcją  stanu,  stosowaną  w  opisie  układów  termodynamicznych,  które w wyniku oddziały...

Potencjały termodynamiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

1    Potencjały termodynamiczne  Rozpatrzmy  heterogeniczny  układ  zamknięty,  w  obrębie  którego  można  wydzielić  homogeniczne  podukłady.  Każdy  z  nich  zawiera  szereg  różnych  substancji  o  masach  odpowiednio:    ,   , … i ilościach moli:   ,   , … Jeśli substancje te mogą być wymienia...

Powierzchnia ciał stałych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

1    Powierzchnia ciał stałych  Powierzchnie  graniczne  tworzą  się,  gdy  atomy/cząsteczki  fazy  oddziałują  na  siebie  odpowiednio  dużymi  siłami.  Tak  jest  w  przypadku  cieczy  i  ciał  stałych,  kiedy  potencjał  termodynamiczny  tworzenia  powierzchni  jest  większy  od  zera.  W  przyp...