Nauka o materiałach - strona 6

Przemiany fazowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1106

1    II.5. Przemiany fazowe  II.5.1. Co to jest przemiana fazowa?  Każda  substancja  o  danym  składzie  chemicznym  może  występować  w  różnych  stanach  skupienia.  Właściwości  tej  samej  substancji  w  stałym  stanie  skupienia  zależą  od  wzajemnego  ułożenia  atomów/cząsteczek  i  mogą  s...

Chemiczne osadzanie z fazy gazowej - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 140
Wyświetleń: 854

Chemiczne osadzanie z  fazy gazowej CVD (Chemical Vapour Deposition) – metoda  chemicznego osadzania z fazy gazowej  obejmuje  procesy, w których substraty do nakładania powłoki  transportowane są w postaci lotnych związków  chemicznych do podłoża, na którym zachodzi reakcja  chemiczna z utworzenie...

Spiekanie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

SPIEKANIE SPIEKANI Agnieszka Rzepecka  CO TO JEST SPIEKANIE? Proces, w którym zbiór drobnych ziaren  przekształca się w sposób trwały w lity  polikryształ Proces samorzutny Proces samorzutn Przebiega w wysokiej temperaturze, ale niŜszej  niŜ 

Przegrupowanie ziareń - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

Spiekanie :   Przegrupowanie ziaren  Kinga Dro żdż 2 Przegrupowanie ziaren • Jest to pierwszy etap spiekania. • Proces przemieszczenia ziaren w kierunku  jego gestszego upakowania w przestrzeni • Rozpoczyna się w momencie utworzenia  pierwszych ...

Stan przejściowy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

1      I.6.6. Wpływ temperatury na kinetykę reakcji  Zależność stałej równowagi od temperatury  Zgodnie z prawem działania mas, stała równowagi jest parametrem zależnym od temperatury.  Przekształcając równanie (I.6.77), otrzymujemy:                                       (I.6.88)  i po zróżniczkowa...

Nauka o materiałach - wykres

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

                  y = -0,0008x + 0,6484 R² = 0,8285 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0 20 40 60 80 100 120 140 w sp ó łc zy n n ik  o b ję to śc i śrenica mielników y = 5667,5x-0,047 R² = 0,9884 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 0 20 40 60 80 100 120 140 g ę st o ść  u sy p o w a śr...

Inżynieria materiałów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

PODSTAWY INśYNIERII  MATERIAŁÓW Wykład 5 S. Jonas Procesy przenoszenia masy 1. Makroskopowe przemieszczanie ziarn (przegrupowanie  ziarn) 2. Zmiana kształtu ziarn                                                             a) odkształcenie plastyczne                                                 ...

Transport masy równoległej - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

Najprostszy przypadek (klasyczne CVD) 4NH 3+3SiH4 Si 3N4+24H2 9000C Transport masy równoległy do powierzchni Przepływ laminarny Tory molekuł są prostoliniowe, równoległe do osi  rury (przewodu) Rozkład prędkości Transport masy prostopadły do powierzchni DYFUZJA W GAZACH – molekularne przenoszenie m...

Upakowanie modelowe proszków - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

Laboratorium z Nauki o Materiałach II  Ćwiczenie 1: Badanie upakowania modelowych proszków, symulacje komputerowe      BADANIE UPAKOWANIA MODELOWYCH PROSZKÓW,                                 SYMULACJE KOMPUTEROWE  I. Wprowadzenie    ...

Zastosowanie diagramów trójskładnikowych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 196
Wyświetleń: 917

Laboratorium z Nauki o Materiałach II  Ćwiczenie 2. Zastosowanie diagramów trójskładnikowych w analizie przemian fazowych  spiekanych proszkach        ZASTOSOWANIE DIAGRAMÓW TRÓJSKŁADNIKOWYCH W  ANALIZIE PRZEMIAN