modelowanie procesów opakowania ziaren - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
modelowanie procesów opakowania ziaren - omówienie - strona 1 modelowanie procesów opakowania ziaren - omówienie - strona 2 modelowanie procesów opakowania ziaren - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Laboratorium z Nauki o Materiałach II  Ćwiczenie 5: Modelowanie procesów upakowania ziaren (Wprowadzenie do modelu  perkolacji)  _______________________________________________________________________________________________________ _______  1            MODELOWANIE PROCESÓW UPAKOWANIA ZIAREN  (wprowadzenie do modelu perkolacji)            Wprowadzenie          i   Spiekanie to najpopularniejsza technika otrzymywania tworzyw ceramicznych, szczególnie  tych  produkowanych  w  masowej  skali:  porcelany,  materiałów  ogniotrwałych,  ceramiki  budowlanej, klinkieru cementowego, materiałów izolacyjnych, ceramiki technicznej. Sposób  ten  wykorzystywany  jest  także  szeroko  do  otrzymywania  tworzyw  technologicznie  zaawansowanych  takich  jak:  biomateriały,  materiały  dla  elektroniki.  Również  topienie  na  ogół poprzedzone jest spiekaniem i w tym sensie etap ten jest także istotnym składnikiem  procesów otrzymywania szkieł, szkliw i emalii.  Popularność spiekania wynika z łatwości i ekonomicznej atrakcyjności, z jaką, przy użyciu  tej  metody ,  zachodzi  przekształcenie  odpowiednio  dobranej  kompozycji  surowców  mineralnych  lub chemicznych w produkt sztuczny o pożądanym (najczęściej innym niż  w  zastosowanych  surowcach) składzie fazowym.  W  trakcie  spiekania  następuje  „utrwalenie"  kształtu  wyrobu  nadanego  mu  za  pomocą  odpowiedniej  techniki  formowania.  Najczęściej  wykorzystywane  metody  to:  prasowanie,  wytłaczanie  i  odlewanie.  W  każdej  z  tych  technik  stosowane  są  preparaty  proszkowe:  suche  lub  półsuche  a  technikach  odlewania  -  gęstwy  zawierające  układy  proszkowe  zdyspergowane w wodzie lub innym rozpuszczalniku.  Z  technologii  pochodzi  też  najpopularniejsza  definicja  spiekania,  określająca  je  jako  proces  wysokotemperaturowej  konsolidacji,  w  wyniku  której  materiał  zdyspergowany  (proszek)  ulega  przekształceniu  w  lity  polikryształ.  Przekształceniu  temu  towarzyszy  skurcz,  co  uznaje  się  za  makroskopowy  dowód  na  to,  że  w  trakcie  spiekania  zachodzą  procesy  przenoszenia  masy.  Procesy  te  obejmują  przemieszczanie  się  całych  niezdeformowanych ziaren (przegrupowanie z iaren) i dyfuzję a niekiedy także deformację  plastyczną ziaren i pełzanie.  Celem spiekania jest uzyskanie produktu (wyrobu) o oczekiwanych właściwościach:  mechanicznych,  cieplnych,  chemicznych,  czasem  także  elektrycznych,  magnetycznych  optycznych itd. Właściwości te zależą (w różnym stopniu) nie tylko od składu chemicznego 

(…)

… (jonów), także tych
na powierzchni ziaren, co umożliwia utworzenie wiązań chemicznych pomiędzy atomami
(jonami) przynależnymi do dwóch różnych ziaren. W miarę zwiększania się liczby wiązań,
chwilowy punktowy kontakt międzyziarnowy przeobraża się w trwałą szyjkę
międzyziarnową. Wzrost liczby szyjek i zwiększanie ich powierzchni, ,.usztywnia" układ
ziaren, co coraz bardziej utrudnia, aż w końcu całkiem…
… perkolacyjnym
nachylenie wynosi zero (co oznacza,
że dσ dp osiąga zero, gdy p -pc Rys. 4 Wielki klaster tuż poniżej progu perkolacji
(symulacja komputerowa ) w perkolacji dla węzłów na
dąży do zera). Różnice w
sieci trójkątnej. Kropki oznaczają zajęte węzły, a okręgi
zachowaniu tych dwu funkcji
to niezajęte węzły ograniczające klaster.
ilustrują aspekt należący do
domeny
zjawisk
krytycznych
występujących…
… (jonów), także tych
na powierzchni ziaren, co umożliwia utworzenie wiązań chemicznych pomiędzy atomami
(jonami) przynależnymi do dwóch różnych ziaren. W miarę zwiększania się liczby wiązań,
chwilowy punktowy kontakt międzyziarnowy przeobraża się w trwałą szyjkę
międzyziarnową. Wzrost liczby szyjek i zwiększanie ich powierzchni, ,.usztywnia" układ
ziaren, co coraz bardziej utrudnia, aż w końcu całkiem…
…,
a w samym progu perkolacyjnym
nachylenie wynosi zero (co oznacza,
że dσ dp osiąga zero, gdy p -pc Rys. 4 Wielki klaster tuż poniżej progu perkolacji
dąży do zera). Różnice w (symulacja komputerowa ) w perkolacji dla węzłów na
zachowaniu tych dwu funkcji sieci trójkątnej. Kropki oznaczają zajęte węzły, a okręgi
to niezajęte węzły ograniczające klaster.
ilustrują aspekt należący do
domeny zjawisk krytycznych…
… atomowym
Laboratorium z Nauki o Materiałach II
Ćwiczenie 5: Modelowanie procesów upakowania ziaren (Wprowadzenie do modelu
perkolacji)
2
_______________________________________________________________________________________________________ _______
określającej sposób związania atomów lub jonów i ich wzajemną orientację),
mikrostruktury (czyli budowy tworzywa na poziomie mikroskopowym określającej…
… 2. Wartości krytycznej zawartości objętościowej  (przybliżonego niezmiennika wymiarowego) w
pobliżu progu perkolacyjnego dla różnych typów i wymiarów sieci dla przypadku perkolacji węzłów
bond
d
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
Typ sieci
łańcuch
trójkątna
kwadratowa
kagome’
plaster miodu
fcc
bcc
sc
diament
rcp
bond
pc
1
0.3473
0.5
0.45
0.6527
0.119
0.179
0.247
0.388
pcsite
1
0.5
z
2
6
4
1
0.9069
0.7854
0.6802…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz