Mechanika teoretyczna - strona 2

note /search

Prawo zmienności energii punktu materialnego - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2170

Prawo zmienności energii punktu materialnego Energia kinetyczna właściwa jest każdemu stanowi mechanicznemu punktu i zależy od jego prędkości. Punkt materialny, który w danej chwili ma pewną prędkość, ma też pewną określoną energię kinety...

Reguły Pappusa-Guldina - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1078

Reguły Pappusa-Guldina I twierdzenie Pappusa-Guldina powierzchnia zakreślona przez obrót odcinka linii płaskiej około osi leżącej na płaszczyźnie tej linii i nie przecinającej jej równa jest iloczynowi długości jej przez drogę, jaką op...

Redukcja płaskiego układu sił metodą wieloboku sznurowego - Wektor

  • Politechnika Warszawska
  • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3528

Redukcja płaskiego układu sił metodą wieloboku sznurowego Bierzemy dowolny płaski układ sił, który nie jest równoważny zeru. Zamykająca tego wieloboku jest sumą sił „S”. Przedstawia ona wypadkową jako wektor, nie określa natomiast położenia wypadkowej. Obieramy dowolny punkt „O” na płaszczyźnie wie...