Mechanika teoretyczna

note /search

Praca kontrolna 1 z mechaniki ogólnej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Mechanika Teoretyczna i Statyka Praca kontrolna nr 1 z mechaniki ogólnej Gr. 6 I rok Budownictwa Zad. 1 Sposób analityczny: Dane: Siła P1 P2 P3 P4 P5 Moduł [kN] 6 4 5 2 3 Kąt kierunkowy αi [o] 305 222 16 93 128 kąt α’i [o] 55 42 16 ...

Mechanika pytania inżynierka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Mechanika 2 11. Od czego zależy składowa normalna prędkości punktu w ruchu obrotowym po okręgu? Od niczego. Składowa ta zawsze wynosi zero – jeśli chodzi o normalną do kierunku ruchu, a więc tak jak normalnie się to przyjmuję. 12. Co nazywamy chwilowym środkiem obrotu? Chwilowym środkiem obro...

Rozwiązania układów belkowych

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3451

Prowadzącym przedmiot był dr inż. Maciej Tylikowski. Przykładowe belki są układami statycznie wyznaczalnymi, z obciążeniem rozłożonym, skupionym i momentem skrętnym. Rozwiązanie zawiera pełne obliczenia reakcji w podporach ( reakcje pionowe, poziome i momenty), oraz wykresy sił tnących, normalnych ...

Mechanika teoretyczna - ściąga

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2261

Zjawiska związane z występowaniem tarcia w układach mechanicznych. Tarcie zwiększa na ogół możliwość utrzymania ciała w równowadze. Zwiększa liczbę możliwych położeń równowagi. Jeśli uwzględnimy tarcie to będziemy mieli do czynienia już nie z nierównościami a z układami równań, co prowadzi do łatwie...

Aksoidy bryły w ruchu płaskim - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1589

Aksoidy bryły w ruchu płaskim Środkom obrotów chwilowych figury płaskiej odpowiadają osie obrotów chwilowych bryły, które są prostopadłe do ruchomej figury płaskiej. Osie te w układzie ruchomym utworzą powierzchnię walcową, którą nazywamy aksoidą ruchomą. Podobnie proste prostopadłe do płaszczyzny ...

Dynamika punktu materialnego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1099

Dynamika punktu materialnego. Przyspieszenie środka ciężkości. Dynamika punktu materialnego:  - promień krzywizny toru w danym pkt. równanie ruchu pkt. Materialnego nieswobodnego przyrost pędu pkt. materialnego równy jest elementarnemu impulsowi siły działającej na ten pkt. w przypadku, gdy na pk...

Metoda Cremony wyznaczania sił w kratownicach płaskich.

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2282

Metoda Cremony wyznaczania sił w kratownicach płaskich.Cech charakterystyczne:każdemu prętowi kratownicy odpowiada w planie sił Cremony równoległy odcinek, określający wartość napięcia w odpowiednim pręcie.Dla każdego węzła kratownicy w planie sił Cremony odpowiednikiem jes...

Metoda Rittera wyznaczania sił w kratownicach płaskich.

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4291

Metoda Rittera wyznaczania sił w kratownicach płaskich. Metoda ta pozwala na bezpośrednie określenie napięcia w dowolnym pręcie kratownicy, niezależnie od obciążenia pozostałej części. Jeśli kratownica daje się przeciąć przez trzy pręty nie wyc...

Metody wyznaczania sił w prętach kratownic płaskich

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2576

Metody wyznaczania sił w prętach kratownic płaskich. Najprostszą kratownicą sztywną jest kratownica trójkątna, w której znajdują się trzy pręty i trzy węzły. Dowolną kratownicę sztywną możemy otrzymać z trójkątnej, dołączając do istniejących węzłów nowe prętu w ten sposób, że każde dwa nowe pręty t...

Porównanie składowych prędkości i przyspieszenia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Porównanie składowych prędkości i przyspieszenia punktu w układach: biegunowym i naturalnym. Zakładamy iż pkt. A porusza się w płaszczyźnie OXY i że jego położenie określamy, za pomocą współrzędnych biegunowych „r” i „”. Prędkość „v” tego punktu rozłożymy na dwie składowe „vr” i „v”. Pierwsza z t...