Mechanika ogólna - strona 6

Belka obciążona siłą o zmiennym położeniu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

3U]\NáDG%HONDREFL*RQDVLáR]PLHQQ\PSRáR*HQLX   3R]LRPDEHONDSRGZLHV]RQDMHVWQDFLJDFKFLJLVZFLDQLHSLRQRZHMQDZ\VRNRFLóO od belki. Drugi koniec FLJyZ]DPRFRZDQ\MHVWGREHONLZRGOHJáRFLORGFLDQ\.RQLHF EHONL RSLHUD VL  R FLDQ  :VSyáF]\QQLN WDUFLD EHONL R FLDQ  Z\QRVL µ    2NUHO RGOHJáRü[VLá\3RGFLDQ\DE\EHONDS...

Belka wieloprzęsłowa - przykłady 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Przykład 9.2.    Obliczyć wartości sił wewnętrznych na początku i końcu każdego przedziału  charakterystycznego w ustroju prętowym pokazanym na rysunku 1                                     Dane:                                        Pa...

Belka wieloprzęsłowa - przykłady

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Przykład 9.1.    Obliczyć funkcję sił wewnętrznych w ustroju prętowym  pokazanym na rysunku                                  Dane:                                        Pa                                                                 Pa = 50kN                                  Pb             1 ...

Belka wieloprzęsłowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1288

Przykład 7.6. Belka wieloprzęsłowa    Narysować wykresy sił wewnętrznych dla poniższej belki.    √     Rozwiązanie    Rozwiązywanie zadania rozpoczynamy od oznaczenia punktów charakterystycznych,  składowych reakcji i przyjęcia układu ws...

Obciążenie poprzeczne rozłożone

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Przykład 7.2. Belka złożona. Obciążenie poprzeczne rozłożone, trapezowe.    Dla poniższej belki zapisać funkcje sił przekrojowych i sporządzić ich wykresy.    α  =      Rozwiązanie     Oznaczamy punkty charakterystyczne, składowe reakcji i przyjmujemy układ współrzędnych  XY.    α =      W celu o...

Belka złożona - połączenie przegubowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1561

Przykład 7.4. Belka złożona – połączenie przegubowe    Narysować wykresy sił przekrojowych dla poniższej belki.   α =    Rozwiązanie     Rozwiązywanie zadania rozpocząć należy od oznaczenia punktów charakterystycznych,  składowych reakcji i przyjęcia układu współrzędnych.  α =    W celu obliczeni...

Praca kontrolna 2 z mechaniki ogólnej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Jan Kempiński
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Mechanika Teoretyczna i Statyka Praca kontrolna nr 2 z mechaniki ogólnej Gr. 6 I rok Budownictwa Zad. 1 Sposób analityczny: P=10kN q=2kN/m qo=1kN/m sin50o=0,7660 Py=7,66 o=0,6428 cos50 Px=6,428 Q=4/2 q=4kN/m Qo=5qo=5kN/m ∑ ...

Mechanika ogóna-egzamin 2

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: mechanika ogólna egzamin część druga, zadania i rozwiązania ...

Zadania z układów sił

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : siła wypadkowa, siła reakcji, łożysko wzdłużne i poprzeczne, ...