Belka złożona - połączenie przegubowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Belka złożona - połączenie przegubowe - strona 1 Belka złożona - połączenie przegubowe - strona 2 Belka złożona - połączenie przegubowe - strona 3

Fragment notatki:


Przykład 7.4. Belka złożona – połączenie przegubowe    Narysować wykresy sił przekrojowych dla poniższej belki.   α =    Rozwiązanie     Rozwiązywanie zadania rozpocząć należy od oznaczenia punktów charakterystycznych,  składowych reakcji i przyjęcia układu współrzędnych.  α =    W celu obliczenia reakcji należy wykorzystać równania równowagi. Ponieważ belki  połączone przegubem oddziaływają na siebie wyłącznie poprzez siły podłużne i poprzeczne,   a nie przekazują momentu zginającego, moment ten policzony dla jednej bądź drugiej z belek  musi być równy zero. Korzystając z tego warunku możemy napisać cztery równania  równowagi:  2 2 2 4 1 4 3 0 0 4 3 2 1 2 4 9 3 45 2 4 9 3 0 3 0 4 9 2 1 2 4 9 45 2 4 9 0 0 2 4 9 2 9 2 1 2 0 45 2 2 9 0 2 3 2 1 3 0 ql M l ql ql M                   ql l V M M ql V ql ql V                 cos ql ql V sin R l q V P ql H                  ql H cos ql H cos R H P ql R                   ql R sin R ql l sin R l l q M A A B A l, C B B o B B B y A A o A B A x D D o D D p , C = ⇒ ⋅ − = ⇒ ⇒ = − ⋅ + ⇔ = = ⇒ ⋅ − = ⇒ ⇒ ⋅ − = ⇒ = ⋅ + ⋅ − ⇔ = = ⇒ ⇒ ⋅ = ⇒ ⋅ = ⇒ = − ⋅ − ⇔ = = ⇒ ⇒ = ⋅ ⇒ = ⋅ − ⇒ = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⇔ = ∑ ∑ ∑ ∑ − − α α α α α α α   Tak więc  √ α =    Obecnie możemy już przystąpić do rysowania wykresów sił przekrojowych.    Wykres siły normalnej  N     Jak widać jedynym obciążeniem podłużnym działającym na rozpatrywaną belkę  są siły  skupione - reakcje podpór działające w punktach A i D. Wynika z tego, że na wykresie  N    w punktach tych musi pojawić się skok wartości funkcji  N(x) , natomiast pomiędzy nimi  wykres musi być stały. Kierunek działania reakcji – „do belki” – oznacza ujemny znak siły  N .  Poza odcinkiem A-D, tj. na odcinku D-E siła  N=0 .              Wykres siły tnącej  T     Rysowanie ponownie zaczynamy w punkcie A, przesuwać się będziemy w prawo. Ponieważ  na odcinku A-B nie występują siły działające prostopadle do belek, więc  N=0 .      2  W punkcie B przyłożona jest siła   ql 4 3  wywołująca obrót rozważanej (lewej) części układu  zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, co oznacza, że siła  T  zwiększa się skokowo   w tym punkcie o   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz