Belka wieloprzęsłowa - przykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Belka wieloprzęsłowa - przykłady - strona 1 Belka wieloprzęsłowa - przykłady - strona 2

Fragment notatki:


Przykład 9.1.    Obliczyć funkcję sił wewnętrznych w ustroju prętowym  pokazanym na rysunku                                  Dane:                                        Pa                                                                 Pa = 50kN                                  Pb             1                                                                   Pb = 70kN                                                                                                                  Pc = 90kN                         Pc                x1                                    4                        l12 =  0,80m                                     α          α                                                             l23 =  0,60m                                                                              γ                                     l34  =  0,40m                                      2                 β     3     x3 γ                                                                                                                                                              x2         β    1.  W zadanym układzie prętowym wyróżniamy cztery punkty charakterystyczne 1,2,3,4 i  trzy przedziały charakterystyczne (1,2),  (2,3),  (3,4). W poszczególnych przedziałach  charakterystycznych wprowadzamy początki układów współrzędnych w punktach  1,2,3.   2. Ze względu na znaną wartość wszystkich sił zewnętrznych w punkcie 1 reakcji nie ma  potrzeby obliczać.  3. Po przecięciu pręta przekrojem  α - α obliczono siły wewnętrzne analizując stan  równowagi części pręta między punktem 1 i przekrojem  α-α. Oś  x1 wybrano wzdłuż  prostej (1,2) od punktu 1 do przekroju  α-α, podobnie postąpiono w drugim przedziale  charakterystycznym  na części pręta (2,3) i trzecim na części pręta (3,4).  4. Pisząc warunki równowagi (trzy sumy rzutów sił  i trzy sumy rzutów momentów)  wyznaczono funkcje sił wewnętrznych  Siły wewnętrzne w przekroju   α-α                          Siły wewnętrzne w przekroju β-β   równoważą siły zewnętrzne przyłożone                   równoważą siły zewnętrzne przyłożone  do odciętej części pręta od punktu 1                         do odciętej części pręta od punktu 1  do przekroju  α-α                                                       do przekroju  β-β  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz