Maszyny Elektryczne

note /search

Maszyny Elektryczne 1 Seria

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 5264

W pliku z pytaniami i odpowiedziami znajdziemy, takie zagadnienia jak: zasada działania transformatora trójfazowego, podać definicję i sposób wyznaczenia napięcia zwarcia transformatora trójfazowego, przedstawić ch-ki teoretyczne prądu, mocy i

Badania ogólne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1337

Celem ćwiczenia jest poznanie uzwojeń maszyn prądu stałego, prawidłowego oznaczania ich zacisków, wykonanie pomiaru rezystancji poszczególnych uzwojeń oraz wyznaczanie strefy neutralnej. Wyznaczenie rezystancji uzwojeń. zakładamy sprawność prądnicy η=0,87 - Rt = 0,77Ω - Rf=Un/IfN=403,5 Ω W celu...

Badanie silnika-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812

1. Wprowadzenie. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami budowy i właściwościami silnika indukcyjnego jednofazowego, poznanie jego charakterystyk ruchowych. W ćwiczeniu należy: - pomiar rezystancję uzwojenia, - pomiar charakterystyki biegu jałowego, - pomiar charakterystyki obciążenia, ...

Definicje z maszyn elektrycznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

DIALEKTRYKI-są to ciała, w których elektrony na zewnętrznej powłoce są silnie związane ze swoimi atomami i nie mogą wychodzić poza obręb atomów, przez to przemieszczać się wewnątrz ciała.Są to ciała nieelektryczne tj.:gazy,oleje,zabest, mika,szkło, guma. PÓŁPRZEWODNIKI-są materiałami charakteryz...

Prądnica-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078

Dane znamionowe prądnicy : Sn = 5.1 kW, nn = 1440 obr/min, Ut =230 V, It = 22.2 A, Iw = 0.57A Dane znamionowe silnika : Sn = 8 kW, nn = 1500 obr/min, Un =220 V, I = 42 A, Iwz = 0.73A Układ pomiarowy : S t a n j a ł o w y : t a b e...

Praca równoległa prądnic synchronicznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1855

Wprowadzenie: Celem ćwiczenia jest poznanie sposobu przyłączania prądnic do pracy równoległej i jej własności przy pracy równoległej na sieć sztywną. Dane znamionowe urządzeń: Prądnica synchroniczna: Pn = 14kVA, nn = 750 obr/min

Silnik bocznikowy straty-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

1.SCHEMAT POŁĄCZEŃ 2. PARAMETRY SILNIKA Pzn = 1.6 kW , nzn = 1000 obr/min , Utw = 40 V , Itw = 40 A , Iwz = 4 A 3.POMIAR REZYSTANCJI Pomiaru dokonujemy metodą opuszczonych szczotek . a) uzwojenie wzbudzenia , U= 1.3 V , I= 0.19 A , Rwz= U\ I = ...

Silnik bocznikowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064

1. Wprowadzenie. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem i wyznaczenie sprawności silnika bocznikowego metodą strat poszczególnych. 2. Układ pomiarowy. Rys.1. Schemat układu do wyznaczenia sprawności silnika bocznikowego metodą strat poszczególnych. 3. Tabliczka znamionowa. nn=1000obr/m...

Silnik jednofazowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszyny Elektryczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

1. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami budowy i właściwości silników indukcyjnych jednofazowych, poznanie ich charakterystyk ruchowych, sprawdzenie pomiarami ich parametrów oraz poznanie metod badań silników jednofazowych. 2. Pomiar rezystancji