Definicje z maszyn elektrycznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje z maszyn elektrycznych-opracowanie - strona 1 Definicje z maszyn elektrycznych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

DIALEKTRYKI-są to ciała, w których elektrony na zewnętrznej powłoce są silnie związane ze
swoimi atomami i nie mogą wychodzić poza obręb atomów, przez to przemieszczać się wewnątrz
ciała.Są to ciała nieelektryczne tj.:gazy,oleje,zabest, mika,szkło, guma.
PÓŁPRZEWODNIKI-są materiałami charakteryzującymi się właściwościami typowymi zarówno
dla przewodników jak i dialektryków. Ich przewodnictwo zmienia się pod wpywem różnych
czynników: temperatura,pole elektrzyczne, oswietlenie.Należą do nich:german,selen,krzem.
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE UAB między punktami A i B jest stosunkiem pracy potrzebnej do
przesunięcia ładunku dodatniego Q2 z punktu B do A. Lub inaczej jest to całka liniowa natężenia
pola elektrycznego od punktu B do punktu A po danej drodze.
POTENCJAŁ VA pola elektrostatycznego w punkcie A jest stosunkiem pracy niezbędniej do
przesunięcia ładunku Q2 -z punktu , w którym pole zanika, do punktu A-do wartości tego ładunku.
NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO i - jest to ilość elementarnego ładunku elektrycznego
przepływającego przez przekrój przewodnika w elementarnym czasie dt.
PRĄD STAŁY-przepływ ładunków jest jednokierunkowy w rozpatrywanym czasie.
PRĄD ZMIENNY-wartość jak i kierunek przepływu prądu mogą zmieniać się dowolnie w czasie.
AMPER-(jednostka prądu elektrycznego) jest natężeniem prądu elektrycznego nie zmieniającego
się. 1A [I]
AMPEROGODZINA 1A*h=3600 A*S=3600 C.
KULOMB-(jednostka ładunku elektrycznego) 1 C= 1A*s [Q].
WOLT (V)-(jednostka napięcia i potencjału elektrycznego)
Jednostka natężenia pola elektrycznego [E] V/m.
ŹRÓDŁO NAPIĘCIA-nazywamy taki element dwukońcówkowy, na którego zaciskach napięcie
żródłowe, zwane powszechnie siłą elektromotoryczną, nie zależy od wartości prądu
przepływającego przez to źródło.
ŹRÓDŁO PRĄDU-jest elementem, w którym prąd nie zależy od wartości napięcia na zaciskach.
OBWÓD ELEKTRYCZNY ROZGAŁĘZIONY- zawiera więcej niż jedną zamkniętą drogę.
OBWÓD ELEKTRYCZNY NIEROZGAŁĘZIONY-zawiera tylko jedną drogę dla przepywu pradu
elektrycznego.
Przy dodatnich wartościach I lub i prąd płynie zgodnie ze zwrotem strzałki, a przy ujemnymprzeciwnie do zwrotu strzałki.
PRAWO OHMA-stwierdz, ze natężenie prądu płynącego przez dowolny przewód jest jest
proporcjonalne do napięcia mierzonego na końcach tego przewodu. I=G*U, gdzie G jest
przewodnością elektryczną (konduktancją przewodu).
REZYSTENCJA (opór elektryczny)-odwrotność przewodności elektrycznej. R=U/I.
OM-(jednostka oporu elektrycznego). 1Ω=1V/A [R].
Najlepszym przewodnikiem elektrycznym jest srebro. Do wytwarzania przewodów i kabli stosuje
się miedz i aluminium.
Ponieważ prąd płynie przez rezystor od punktu o wyższym potencjale do punktu o niższym
potencjale.
MOC ELEKTRYCZNA CHWILOWA-okresla się jako pochodną energii względem czasu.
p=dW/dt.
MOC ELEKTRYCZNA-( P=U*I)
Praca [J-dżul]
Moc [W-wat]
1J=1W*s
PRACA ELEKTRYCZNA-jest to energia elektryczna.
Dla :
-mocy: 1kW=1000 W, 1MW=106 W
-energii: 1kWh=1000 W*3600 s=3,6*106 J.
GĘSTOŚĆ PRĄDU-[J]-jest to stosunek natężenia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz