Maszyny Elektryczne 1 Seria

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5229
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maszyny Elektryczne 1 Seria - strona 1 Maszyny Elektryczne 1 Seria - strona 2 Maszyny Elektryczne 1 Seria - strona 3

Fragment notatki:W pliku z pytaniami i odpowiedziami znajdziemy, takie zagadnienia jak: zasada działania transformatora trójfazowego, podać definicję i sposób wyznaczenia napięcia zwarcia transformatora trójfazowego, przedstawić ch-ki teoretyczne prądu, mocy i współczynnika mocy w stanie zwarcia transformatora.

1. Budowa transformatora trójfazowego 2. Zasada działania transformatora trójfazowego3. Podać definicję i sposób wyznaczenia przekładni napięciowej transformatora trójfazowego. 4. W jaki sposób i w jakim celu wykonuje się pomiary w stanie jałowym transformatora?Celem próby stanu jałowego jest wyznaczenie strat w rdzeniu (żelazie) oraz prądu stanu jałowego transformatora. Pomiary wykonuje się zasilając uzwojenie pierwotne napięciem z autotransformatora, podnosząc napięcie od 320  V do 400 (co 20 V), przy założeniu sinusoidalnego napięcia w sieci zasilającej o częstotliwości 50 Hz.
5. Przedstawić ch-ki teoretyczne prądu, mocy i współczynnika mocy w stanie jałowym transformatora.
6. Wyjaśnić różnicę pomiędzy zwarciem laboratoryjnym i eksploatacyjnym.7. W jaki sposób i w jakim celu wykonuje się pomiary w stanie zwarcia transformatora?8. Podać definicję i sposób wyznaczenia napięcia zwarcia transformatora trójfazowego.
9. Przedstawić ch-ki teoretyczne prądu, mocy i współczynnika mocy w stanie zwarcia transformatora.10. W jaki sposób i w jakim celu wykonuje się pomiary w stanie obciążenia transformatora?11. Zdefiniować pojęcie zmienności napięcia transformatora trójfazowego.Zmienność napięcia wtórnego zależy nie tylko od wartości prądu obciążenia, ale i od jego charakteru czyli współczynnika mocy cos fi2. zmienność tego napięcia może być w przybliżeniu wyznaczona w oparciu o uproszczony schemat zastępczy obciążonego transformatora.12. Przedstawić ch-ki zewnętrzne transformatora dla różnych rodzajów obciążenia.


(…)

… oznaczony np. cyfa 1 przyjmuje si jako poczatek uzwojenia
1-2 a gdy przewody dolaczone s do uzwojenia znajdujacego si na tej samej
kolumnie co uzwojenie zasilane /1-2/ to poczatkiem uzwojenia b dzie ten zacisk do
którego dolaczona koncowka oznaczona gwizdka je eli zachodz rownosc
Ux=U1+U2
3)
Wsó prac transformatorów lub ich prac równoleg a - tak praca,podczas której
strony pierwotne transformatorów…
… symetrycznym znamionowym.
8)
aczymy wg shematu
Wylacznik W1 zamykamy a w wylaczniku W2 zwieramy tylko jedna faze i po podaniu napiecia
zailajacego sprawdzamy woltomierzem napiecie na pozostalych niezwartych stykach wylacznika
W2. Wykonywane jest to w celu sprawdzenia poprawnosci podlaczenia transformatow. Je li jest OK
to woltomierz na wylaczniku W2 powinien wskazywac napiecie 0 lub bliskie 0 a gdy zle duze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz