Badanie silnika-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie silnika-opracowanie - strona 1 Badanie silnika-opracowanie - strona 2 Badanie silnika-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. Wprowadzenie.
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami budowy i właściwościami silnika indukcyjnego jednofazowego, poznanie jego charakterystyk ruchowych.
W ćwiczeniu należy:
- pomiar rezystancję uzwojenia,
- pomiar charakterystyki biegu jałowego,
- pomiar charakterystyki obciążenia,
- pomiar charakterystyki zwarcia,
- wyznaczenie charakterystyki momentu rozruchowego w funkcji pojemności kondensatora.
2. Dane znamionowe silnika.
moc Pn = 370W
prędkość obrotowa nn = 2820 obr/min
prąd In = 2.9A
cosϕ = 0.88
moment Mn = 1.25Nm
3. Pomiar rezystancji uzwojeń silnika.
RU RZ Ω
Ω
7.1
20
4. Pomiar charakterystyki biegu jałowego.
Rys.1. Układ do pomiaru charakterystyk biegu jałowego.
Tabela pomiarowa
U
IU0 IZ0 I0 PU0 PZ0 UC0 P0 cosϕ
V
A
A
A
W
W
V
W
-
240
5.10
1.99
4.50
80
335
475
415
0.38
220
3.46
1.83
2.88
-33
306
447
273
0.43
200
2.10
1.67
1.88
-85
272
413
187
0.49
180
1.20
1.52
0.83
-86
235
379
149
0.99
160
0.61
1.36
0.81
-67
195
342
128
0.98
140
0.34
1.21
0.85
-46
158
308
112
0.94
120
0.17
1.01
0.85
-22
113
259
91
0.89
100
0.10
0.83
0.81
-6
80
215
74
0.87
80
0.11
0.66
0.77
6
53
173


(…)

…. Charakterystyki biegu jałowego są to zależności prądu , pobieranej mocy czynnej i współczynnika mocy silnika nieobciążonego od napięcia zasilania. Określone dla znamionowego napięcia zasilania UN wartości prądu biegu jałowego I0 uzwojenia głównego IU0 , uzwojenia pomocniczego Iz0 oraz mocy biegu jałowego P0 umożliwiają narysowanie wykresu wektorów prądu przy biegu jałowym . Tak sporządzony wykres obarczony jest znacznym błędem i dlatego został sporządzony dla wartości obliczonych
Następnym pomiarem był pomiar charakterystyk zwarcia. Charakterystyki zwarcia są to zależności prądu, mocy pobieranej, momentu rozruchowego, współczynnika mocy, napięcia na kondensatorze, od napięcia zasilania zatrzymanego silnika. Przygotowanie stanowiska do pomiaru wymaga zesprzęgleniu silnika z hamulcem oraz mechanicznego połączenia…
… kondensatora ma na celu wyznaczenie tej zależności bez zmian napięcia zasilania jednak nasza charakterystyka jest liniowa co nie odpowiada charakterystyce w skrypcie na której widać, że zmniejszenie lub zwiększanie pojemności kondensatora powoduje spadek wartości momentu.
Pomiar charakterystyki obciążenia dokonaliśmy przy użyciu hamownicy indukcyjnej. Charakterystyki stanu obciążenia są to zależności prądu, mocy pobieranej, współczynnika mocy, napięcia na kondensatorze, sprawności, prędkości kątowej i poślizgu w funkcji mocy oddawanej. Dla określenia wartości prądów do wykreślenia wykresu fazowego skorzystaliśmy z wzorów użytych w obliczaniu biegu jałowego. …

292.4
- wzory:
-moc -moc -sprawność -poślizg -współczynnik mocy Charakterystyki stanu obciążenia Obliczenia składowych biernych i czynnych prądu biegu jałowego.
uzwojenia głównego:
uzwojenia pomocniczego:
prąd w stanie zwarcia:
Wykres wektorów prądu w stanie zwarcia
8. Wnioski.
Pierwszą czynnością było wyznaczenie rezystancji uzwojeń stojana. Wartości znajdują się w Tab.1. Rezystancja uzwojenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz