Badania ogólne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania ogólne-opracowanie - strona 1 Badania ogólne-opracowanie - strona 2 Badania ogólne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Celem ćwiczenia jest poznanie uzwojeń maszyn prądu stałego, prawidłowego oznaczania ich zacisków, wykonanie pomiaru rezystancji poszczególnych uzwojeń oraz wyznaczanie strefy neutralnej.
Wyznaczenie rezystancji uzwojeń.
zakładamy sprawność prądnicy η=0,87
- Rt = 0,77Ω
- Rf=Un/IfN=403,5 Ω
W celu zmierzenia rezystancji uzwojeń wykorzystujemy metodę techniczną.
Do uzwojenia twornika doprowadziliśmy prąd o wielkości 0,2 prądu znamionowego i doprowadzając kolce do komutatora zmierzyliśmy spadek napięcia na uzwojeniu twornika Uw. Trzeba zaznaczyć iż oprócz uzwojenia twornika w szereg włączone jest także uzwojenie pomocnicze gdzie: Rw=0,64 Ω Rw=Rt+Rp a, Rt=0,6Rw więc Rt=0,4Ω i Rp=0,24Ω
2. Wyznaczanie biegunów neutralnych.
2.1 Metoda indukcyjna.
Metoda ta oparta jest na pomiarze siły elektromotorycznej transformacji Etr, która na zaciskach wyjściowych uzwojenia twornika (między szczotkami)
Osiąga wartość minimalną dla szczotek usytuowanych w osiach magnetycznie neutralnych. W tym przypadku pomiędzy uzwojeniami wzbudzenia i wirnika nie występuje sprzężenie transformatorowe. Przy szczotkach wysuniętych z osi neutralnych osie uzwojeń są prostopadłe względem siebie w związku z czym na zaciskach wyjściowych uzwojeń twornika pojawia się napięcie o wartości zależnej od kąta skręcenia pomiędzy osiami i zwrocie uzależnionym od kierunku wysunięcia szczotek z osi magnetycznie neutralnych. Wyznaczanie osi neutralnych metodą indukcyjną przeprowadza się przy postoju maszyny gdyż wtedy napięcie rotacji jest równe zeru. Do zacisków obwodu twornika przyłącza się woltomierz o odpowiednio dobranym zakresie z zerem w środku skali. Uzwojenie wzbudzenia zasila się z obcego źródła prądu stałego. Jeśli szczotki usytuowane są w osiach magnetycznie neutralnych, to podczas rozłączania obwodu wzbudzenia, woltomierz się nie wychyla.
2.2 Metoda najwyższego napięcia.
Metoda ta oparta jest na pomiarze siły elektromotorycznej rotacji Erot, która na zaciskach osiąga wyjściowych uzwojenia twornika (między szczotkami) osiąga wartość maksymalną dla szczotek usytuowanych w osiach magnetycznie neutralnych. W przypadku sinusoidalnego rozkładu indukcji na obwodzie maszyny wartość tego napięcia w zależności od położenia szczotek względem osi magnetycznie neutralnych określona jest zależnością E=Em.cosα W rzeczywistej maszynie przy praktycznie trapezowym Wyznaczanie osi neutralnej metodą najwyższego napięcia przeprowadziliśmy podczas wirowania prądnicy. Po ustawieniu szczotek w pobliżu przypuszczalnych osi magnetycznie neutralnych należy przeprowadzić rozruch układu i wzbudzić maszynę jej prądem znamionowym. Następnie przesuwaliśmy szczotki w kierunku przeciwnym do kierunku wirowania wirnika obserwując jednocześnie woltomierz przyłączony do zacisków obwodu twornika . Po zaznaczeniu położenia przy którym nastąpiło zauważalne zmniejszenie się wartości napięcia, powtórzyliśmy czynności dla przeciwnego kierunku wirowania maszyny. Osie magnetycznie neutralne znajdują się w połowie pomiędzy obu zaznaczonymi położeniami.


(…)

… jest odłączone, zwarliśmy obwód twornika poprzez amperomierz o zakresie około (2-3)In za pomocą wyłącznika.
Bardzo ostrożnie przesuwaliśmy szczotki w kierunku przeciwnym do kierunku wirowania wirnika, obserwując amperomierz włączony w zwarty obwód wirnika. W pewnym położeniu szczotek następuje samowzbudzenie się prądnicy, co objawia się gwałtownym wzrostem prądu w zwartym obwodzie. Należy…
…. Metoda silnikowa.
W przypadku maszyny prądu stałego, w którego pole główne wytwarzane jest za pomocą magnesów trwałych, (nie można zastosować metody indukcyjnej ), lub gdy maszyna pracuje jako silnik napędzając urządzenie mechaniczne (brak napędu do zastosowania metody najwyższego napięcia lub zwarcia),przydatną okazuje się metoda silnikowa zwana również metodą zmiany kierunku wirowania maszyny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz