Logistyka zaopatrzenia - strona 4

Logistyka zaopatrzenia- wykład 11a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Magazyn to jednostka funkcjonalno – organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych ( zapasów ) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej wg ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi. Magaz...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Tradycyjne systemy zaopatrzeniowe były ukierunkowane przede wszystkim na to, aby zapasy odtwarzać niezwłocznie po zaistnieniu dużego rozchodu, sprowadzającego je do niebezpiecznie niskiego poziomu. Tymczasem w produkcji montażowej ( zwłaszcza jednostkowej, np. w przemyśle okrętowym ) ...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 12a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Tradycyjne systemy zaopatrzeniowe były ukierunkowane przede wszystkim na to, aby zapasy odtwarzać niezwłocznie po zaistnieniu dużego rozchodu, sprowadzającego je do niebezpiecznie niskiego poziomu. Tymczasem w produkcji montażowej ( zwłaszcza jednostkowej, np. w przemyśle okrętowym ) ...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 14

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Czynności manipulacyjne w gospodarce magazynowej nastręczały zawsze wiele trudności. Z jednej strony były to prace związane z fizycznym przemieszczeniem i składowaniem przechowywanych dóbr, z drugiej towarzyszące ich ruchowi procesy informacyjne. W odniesieniu do tych pierwszych już od dawna s...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 14a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Czynności manipulacyjne w gospodarce magazynowej nastręczały zawsze wiele trudności. Z jednej strony były to prace związane z fizycznym przemieszczeniem i składowaniem przechowywanych dóbr, z drugiej towarzyszące ich ruchowi procesy informacyjne. W odniesieniu do tych pierwszych już od dawna s...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 16

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Podstawowe kryteria wyboru dostawców : minimalizacja łącznych kosztów zakupu i utrzymania zapasu – najważniejszy element kosztowy to cena towaru, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących jego jakości, stworzenie realnych przesłanek dla niezakłóconego przebiegu logistycznych procesów zaopatrzen...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 16a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Podstawowe kryteria wyboru dostawców : minimalizacja łącznych kosztów zakupu i utrzymania zapasu – najważniejszy element kosztowy to cena towaru, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących jego jakości, stworzenie realnych przesłanek dla niezakłóconego przebiegu logistycznych procesów zaopatrzen...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 17a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Nietypowe części zamienne do niektórych maszyn i urządzeń, produkowanych jednostkowo lub w bardzo krótkich seriach, są wyrobami szczególnymi. Ta specyfika wymusza stosowanie w polityce ich zakupów zasad odmiennych od dotychczas omawianych. Do takich wyrobów można, na przykład, zaliczyć silnik o...

Logistyka zaopatrzenia - Metoda XYZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Ryszard Janecki
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1603

Metoda XYZ : Klasyfikacja XYZ pozwala wyróżnić następujące grupy surowców: Zużywane regularnie - zaliczane do grupy X, dla których prognozy zużycia cechują się dużą dokładnością Zużywane zmiennie - zaliczane do grupy Y, których wykorzystanie wykazuje trend lub sezonowość Zużywane nieregularnie, sp...

Metody klasyfikacji materiałów zaopatrzeniowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Ryszard Janecki
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3745

Metody klasyfikacji materiałów zaopatrzeniowych na potrzeby zaopatrzenia : ABC : Metoda ilościowa Dane: Wielkość fizycznego zużycia Koszty jednostkowe zakupu na rynku dóbr W - wartość zużywanych surowców 1 - największa wartość n - najmniejsza wartość A - udział wartości to kilkadziesiąt % ...