Logistyka zaopatrzenia - strona 3

Logistyka zaopatrzenia- wykład 2a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Sprawność procesów logistycznych w przedsiębiorstwie wyraża się wielkością utrzymywanych zapasów, a także ich produktywnością. Procesy zakupu wywierają zasadniczy wpływ na zapasy materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz towarów w przedsiębiorstwie handlowym. Procesy sprzedaży zaś mają w...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Procesy informacyjne – wszelkie działania dotyczące pozyskiwania i gromadzenia informacji oraz jej transformacji, prowadzącej do ustalenia potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa ( asortyment materiałów, ilość , wymogi jakościowe, terminy dostawy itp.), a także wszelkie dane o źródłach zakupów. W ba...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 3a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Procesy informacyjne – wszelkie działania dotyczące pozyskiwania i gromadzenia informacji oraz jej transformacji, prowadzącej do ustalenia potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa ( asortyment materiałów, ilość , wymogi jakościowe, terminy dostawy itp.), a także wszelkie dane o źródłach zakupów. W ba...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Wybierając źródło zakupu, należy również pamiętać o rodzaju transportu, a także o przewoźniku ( jeżeli obowiązek dostawy nie spoczywa, zgodnie z umową, na kontrahencie. W czasie analizy poprzedzającej wybór środka transportu należy zastanowić się nad : wyborem przewoźnika ( transport własny lub o...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 7a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Wybierając źródło zakupu, należy również pamiętać o rodzaju transportu, a także o przewoźniku ( jeżeli obowiązek dostawy nie spoczywa, zgodnie z umową, na kontrahencie. W czasie analizy poprzedzającej wybór środka transportu należy zastanowić się nad : wyborem przewoźnika ( transport własny lub o...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Organizacja procesów magazynowych w przedsiębiorstwie należy do ważniejszych składników logistyki, gdyż w istotny sposób wpływa na sprawność realizacji podstawowych funkcji magazynu, a także sprawność funkcjonowania przepływów strumieni rzeczowych ( materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych, to...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 8a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Organizacja procesów magazynowych w przedsiębiorstwie należy do ważniejszych składników logistyki, gdyż w istotny sposób wpływa na sprawność realizacji podstawowych funkcji magazynu, a także sprawność funkcjonowania przepływów strumieni rzeczowych ( materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych, to...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 9

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Prognoza i plan „ Odnosząc się do zdarzeń przyszłych, planowanie ma tę wspólność z przewidywaniem. Różni się jednak od niego zasadniczo, przewidywanie bowiem – to domyślanie się tego, co zajdzie z określonym prawdopodobieństwem, gdy planowanie, jako takie, nie jest bynajmniej jakimś domyślaniem...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 9a

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Planowanie – wyznaczanie jakiegoś celu, który chcemy osiągnąć i odpowiednich, niezbędnych do tego środków. Prognozowanie jest traktowane jako pierwsza faza procesu planowania. Potrzeby materiałowe – bezpośrednie zapotrzebowanie na materiały podstawowe, wynikające z zaplanowanej do wykonania produk...

Logistyka zaopatrzenia- wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

Magazyn to jednostka funkcjonalno – organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych ( zapasów ) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej wg ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi. Magazynowa...