Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie - strona 4

Wybór i optymalizacja w projektowaniu

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Roman Magda
  • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1904

Wybór i optymalizacja w projektowaniu. W procesie wyboru występuje wiele uwarunkowań i ograniczeń np: ograniczona informacja, ogr. środki na realizacje, ogran. kwalifikacje projektanta, konieczność znalezienia racjonalnego kompromisu między sprzecznymi wymaganiami stawianymi wybieranym obiektom Na ...

Zmienne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Roman Magda
  • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Zmienne, jakimi operuje projektant lub konstruktor w procesie projektowania. Zmienne da się podzielić na trzy zbiory: cech konstrukcyjnych, właściwości konstrukcyjnych i zmiennych stanu. Cechy konstrukcyjne są minimalnym zbiorem zmiennych, których wartości jednoznacznie określają konstrukcję. Są t...