Wybór i optymalizacja w projektowaniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybór i optymalizacja w projektowaniu - strona 1 Wybór i optymalizacja w projektowaniu - strona 2

Fragment notatki:

Wybór i optymalizacja w projektowaniu.
W procesie wyboru występuje wiele uwarunkowań i ograniczeń np: ograniczona informacja, ogr. środki na realizacje, ogran. kwalifikacje projektanta, konieczność znalezienia racjonalnego kompromisu między sprzecznymi wymaganiami stawianymi wybieranym obiektom Na proces wyboru składa się wiele składników tj: -sformułowanie zadania wyboru -system wartości
-układ kryteriów
-pierwotne kryterium optymalizacji Φ P -podział projektowanych obiektów (typ A i B) -nadrzędne kryterium optymalizacji Φ -zadaniowe kryterium optymalizacji F - funkcje skalarne kryterium optymalizacji -funkcja preferencji
-ustalanie kryteriów oceny -sprawdzanie kryteriów
-ocena rozmyta
-ocena probabilistyczna Optymalizacja - jej typowy przypadek w projektowaniu i konstruowaniu występuje wtedy, gdy dana jest koncepcja(idea) projektowanego obiektu, a zadaniem optymalizacji lub polioptymalizacji jest wyznaczenie optymalnych wartości głównych cech konstrukcyjnych projektowanego obiektu. Wartości optymalne to takie, dla których obiekt jest najlepszy ze wzgl. na pewne kryteria, a przy tym spełni wszystkie wymagania. Czynności wspólne opt i poliopt: -sformułowanie kryterium nadrzędnego i wstępne określenie cząstkowych kryteriów optymalizacji(kryteriów oceny) -określanie zmiennych decyzyjnych -definiowanie ograniczeń -sformułowanie ograniczeń nie równościowych i równościowych
-utworzenie matemat. modelu obiektu -eliminacja zmiennych nie będącymi zmiennymi decyzyjnymi -matem. analiza ograniczeń nie równościowych -analiza -ograniczeń równościowych -określanie kryteriów oceny
Formalna procedura optymalizacji:
-tworzenie skalarnego kryterium opt.
-model matematyczny Polioptymalizacja - typowa sytuacja w projektowaniu jest kiedy należy minim. lub maxym. jednocześnie wiele kryteriów, a nie jedno. Kryteria powinny być ujmowane probabilistycznie, obiekt optymalizowany powinien być opisany losowo tak jak losowy jest jego proces wytwarzania i losowe są zakłócenia zewnętrzne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz