Komputerowe systemy pomiarowe

note /search

Narysuj typową strukturę magistralową systemu pomiarowego

 • Politechnika Warszawska
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

Narysuj typową strukturę magistralową systemu pomiarowego , zdefiniuj CAN. CAN — Controla Area Network Nazwa CAN określa tak magistralę, jak i protokół przesyłu danych. Jego praktyczne wykorzystanie zapoczątkowali producenci drogich mare...

Podstawowe własności funkcji autokorelacji procesu ergodycznego

 • Politechnika Warszawska
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1351

Podstawowe własności funkcji autokorelacji procesu ergodycznego. Weźmy pod uwagę proces ergodyczny w pełni nieokreślony, z wyjątkiem dla możliwości występowania stałej składowej DC; wtedy wartość autokorelacji, gdy opóźnienie  τ  ± ,  jest ró...

Przebiegi funkcji autokorelacji

 • Politechnika Warszawska
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1358

Omów, podaj własności i narysuj przykładowe przebiegi funkcji autokorelacji. Funkcja autokorelacji danych przypadkowych opisuje ogólną zależność wartości danych w czasie t, od wartości w innym czasie  (t + τ) (patrz rys. 1).   Rys. 1  Funk...

Sieci jednokierunkowe (feedforward)

 • Politechnika Warszawska
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1470

Sieci jednokierunkowe (feedforward) Sieci jednokierunkowe wielowarstwowe cieszą się największym zainteresowaniem spośród wszystkich znanych architektur sztucznych sieci neuronowych. Spowodowane jest to prostą ich strukturą - łatwą do opisani...

Uczenie sieci jednokierunkowych

 • Politechnika Warszawska
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Uczenie sieci jednokierunkowych Uczenie sieci jednokierunkowych może być realizowane w trybie nadzorowanym (z nauczycielem) i trybie nienadzorowanym (bez nauczyciela). Uczenie w trybie nadzorowanym wymaga znajomości oczekiwanych odpowiedzi neuronów poszczególnych warstw. Niestety znane są one tylko ...

Sprawozdanie Wirtualny woltomierz cyfrowy(sem. I)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1778

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych Laboratorium wybrane zagadnienia teorii obwodów Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia Temat: Wirtualny woltomierz cyfrowy Skład zesp...

Wykład - wirtualny generator (sem. I)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Politechnika Szczecińska Zakład Metrologii Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia Temat: WIRTALNY GENERATOR PRZEBIEGU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO Skład zespołu: Mariusz Szurgot Jacek Taraszkiewicz Michał Szelągiewicz Prowadzący: mgr A. Niesterowicz Data wykonania: 2008-12-05 Ocena: Podpis: Cel ćwicz...

Zdefiniuj pojęcie funkcji widmowej gęstości mocy

 • Politechnika Warszawska
 • Komputerowe systemy pomiarowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1827

Zdefiniuj pojęcie funkcji widmowej gęstości mocy, narysuj jej przebiegi dla typowych znanych ci sygnałów (szum biały, sinusoida, przebieg mechaniczny, przebieg dolnopasmowy). Widmowa gęstość mocy [G(f)] - jedna z funkcji charakteryzuj...