Elektronika - strona 5

Elektronika - lista test

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

127665  3.0  127667  3.5  127668  3.5  127669  3.5  127670  3.0  127671  3.0  127672  2.0  127673  2.0  127674  3.0  127675  3.5  127676  2.0  131486  0  127677  2.0  127678  4.0  127679  2.0  127680  3.0  127681  0  127682  2.0  131487  2.0  127683  3.0  127684  3.0  127685  3.0  127686  2.0  1276...

Diody LED - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Giżewski
 • Elektronika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

Narysuj typowa konstrukcje diody LED. W jaki sposób można wpływać na optykę geometryczną diody LED by skuteczniej wyprowadzić generowane promieniowanie z typowej konstrukcji? Obudowa przeważnie ma kształt soczewki formatującej wiązkę promieniowania. Umożliwia ona otrzymanie optymalnego kształtu cha...

Klasyfikacja materiałów z użyciem modelu pasmowego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Giżewski
 • Elektronika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Zdefiniuj pojęcia: półprzewodnik (wymień znane ci materiały, rodzaje), defekty strukturalne ( opisz ich naturę). PÓŁPRZEWODNIKI - są to materiały nieorganiczne lub organiczne najczęściej krystaliczne o rezystywności (10-6 ÷ 106 Ωm), co plasuje je między przewodnikami a izolatorami. Wartość rezysta...

Kondensator - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Giżewski
 • Elektronika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1267

Jaką podstawową właściwością charakteryzuje się kondensator? Opisz wzorem pojemność kondensatora płaskiego. Doprowadzenie napięcia do okładek kondensatora powoduje zgromadzenie się na nich ładunku elektrycznego. Kondensator służy do gromadzenia ładunku elektrycznego, charakteryzuje go pojemność ok...

Struktura MIS - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Giżewski
 • Elektronika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1561

Opisz własności idealnej struktury MIS (MOS) - wytwarzanie stanu akumulacji, zubożenia i inwersji w półprzewodniku. Obwód prądu przepływającego od źródła do drenu zamyka sie przez obszar przypowierzchniowy pp leżący pod warstwa dielektryka. Od ...

Rodzaje złącz p-n - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Giżewski
 • Elektronika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1848

Rodzaje złącz p-n a) Złącza LH - złącza półprzewodników o tym samym przewodnictwie, lecz różnej koncentracji domieszek, np. złącze PP+, NN+. b) Złącze MS - złącze metalu z półprzewodnikiem (metal-semiconductor) c) Heterozłącza - złącza dwóch różnych półprzewodników np. germanu i krzemu Przedstaw m...

Technologia TTL i CMOS - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Giżewski
 • Elektronika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Przedstaw budowę i zasadę działania inwertera CMOS. Podstawową komórką układów CMOS jest inwerter , zbudowany z dwóch tranzystorów MOSFET normalnie wyłączonych o przeciwnych typach kanałów. Tranzystory pracują jako przełącznik . Włączony tranzystor polowy zachowuje się jak rezystor o małej wartości...

Tranzystor MOSFET - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Giżewski
 • Elektronika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

Przedstaw budowę struktury i układ polaryzacji tranzystora MOSFET normalnie wyłączonego z kanałem typu n. Schemat polaryzacji tranzystora MOSFET normalnie wyłączonego z kanałem typu n Budowa struktury Skrót MOSFET pochodzi od angielskiego określen...

Elektronika - Prąd elektryczny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Prąd elektryczny  – uporządkowany ruch ładunków elektr. Jest związany z przepływem elektronów i  dziur. Pr. unoszenia   – wywołany polem elektrycznym. Siły tego pola zmuszają dziury do poruszania się  zgodnie z kierunkiem pola a elektrony przeciwnie. Pr. dyfuzyjny  – wywołany nierównomiernym rozkła...

Elektronika - Przetworniki A C

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

PRZETWORNIKI A/C Ze wzgl. na zasadę przetwarzania metody przetwarzania A/C dzielimy na:  1.   metody bezpośrednie – porównanie wielkości  przetwarzanej z wielk. odniesienia: a)  przetworniki z bezpośrednim porównaniem; b)  przetworniki kompensacyjne. 2.   metody pośrednie – najpierw odbywa się zami...