klasyfikacja materiałów z użyciem modelu pasmowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
klasyfikacja materiałów z użyciem modelu pasmowego  - omówienie - strona 1 klasyfikacja materiałów z użyciem modelu pasmowego  - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zdefiniuj pojęcia: półprzewodnik (wymień znane ci materiały, rodzaje), defekty
strukturalne ( opisz ich naturę).
PÓŁPRZEWODNIKI - są to materiały nieorganiczne lub organiczne najczęściej krystaliczne o rezystywności (10-6 ÷ 106 Ωm), co plasuje je między przewodnikami a izolatorami. Wartość rezystancji półprzewodnika maleje ze wzrostem temperatury. Półprzewodniki posiadają pasmo wzbronione między pasmem walencyjnym a pasmem przewodzenia w zakresie 0 - 5 eV.
Są to materiały, których własności elektryczne (rezystywność) silnie zależą od: - temperatury
- oświetlenia
- koncentracji domieszek (czystości)
Ze względu na skład chemiczny dzieli się je na: pierwiastkowe (zbudowane z atomów jednego pierwiastka) IV gr.- StIV, GeVI, CIV, (BIII, SeVI, TeVI) związki chemiczne (o składzie ilościowym zgodnym z wymaganiami wartościowości - skład stechiometryczny)
AIVBIV,- SiC, AIIIBv - GaAs, AIIBVI - ZnS, CdTe,HgTe, AIVBVI
kryształy mieszane (dwa lub więcej pierwiastków lub związków, skład ilościowy może się zmieniać w szerokich granicach, nie są idealnie jednorodne) GexSi1-X (0 LED W przemyśle elektronicznym najczęściej stosowanymi materiałami półprzewodnikowymi są pierwiastki grupy 14 (np. krzem, german) oraz związki pierwiastków grup 13 i 15 (np. arsenek galu, azotek galu, antymonek indu) lub 12 i 16 (tellurek kadmu). Materiały półprzewodnikowe są wytwarzane w postaci monokryształu, polikryształu lub proszku.
DEFEKTY STRUKTURALNE - są to zakłócenia spowodowane nieprawidłowym rozmieszczeniem niektórych atomów w sieci krystalicznej. - luki węzłowe - wakanse, węzły sieci krystalicznej przypadkowo nie obsadzone przez właściwe atomy
- atomy międzywęzłowe - dodatkowe atomy własne znajdują się w położeniach, które w idealnej sieci nie powinny być obsadzone. - atomy obce - w węzłach lub położeniach międzywęzłowych sieci. - dyslokacje - zaburzenia ciągłości przesunięcie części sieci w stosunku do pozostałej części
- powierzchnia - powierzchnia kryształu na której urywa się periodyczna struktura sieci krystalicznej
Domieszki (zanieczyszczenia sieci) powodują pojawienie się dozwolonych poziomów energetycznych w paśmie wzbronionym, energia jonizacji domieszek jest bardzo mała w porównaniu z szerokością pasma wzbronionego, zatem nośniki z poziomów domieszkowych mogą być łatwo dostarczane do odpowiednich pasm. Defektami nazywa się półprzewodniki niesamoistne lub półprzewodniki domieszkowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz