Drogowe układy komunikacyjne - strona 2

note /search

Modele ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Modele ruchu (inaczej: więźba ruchu) Modelem ruchu to matematyczny zapis podróży, które odbywają mieszkańcy pomiędzy rejonami miasta. Dla wykonania modelu ruchu, miasto jest dzielone na dużą ilość regionów. Następnie określana jest liczba mieszkańc...

Podstawowy wzór na powierzchnię miasta - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

Podstawowy wzór na powierzchnię miasta: P = 2 a * k * ( c - 2*a/p) P - powierzchnia miasta a - szerokość pasa zabudowy k - prędkość środka transportowego, autobusu lub metra c - maksymalny czas podróży p - prędkość piechura ...

Samochodowy transport indywidualny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Samochodowy transport indywidualny, cechy: - dobrze obsługuje obszary o rozproszonych źródłach i celach podróży - daje poczucie swobody użytkownikom - maksymalna ilość pojazdów, jaka może przejechać pas ruchu w ciągu godziny - 1500 pojazdów -...

Szybka Kolej Miejska - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 343

SKM (Szybka Kolej Miejska) i metro: - najbardziej pojemny i najszybszy środek transportu - pojemność jednego 6-wagonowego składu: do 1200 osób - maksymalna częstotliwość - co 1,5 minuty - prędkość komunikacyjna V kom = 36 km/h - odległość między przystankami 0,8-1,2 km, w obszarze pozamiejskim ...

Tramwaj - definicja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Tramwaj: - środek transportu pojemny (znana z ulic Warszawy PESA 120N posiada 250 miejsc) i nie emitujący zanieczyszczeń - najczęściej prowadzony po wydzielonym torowisku, dlatego niepodatny na zatłoczenie pomiędzy skrzyżowaniami - prędkość ...

Metody rozkładu ruchu na sieć - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Metody rozkładu ruchu na sieć 1. Wszystko albo nic - cały potok w danej relacji przejmuje jedna droga (odpowiednik - jeden łuk w grafie), nadwyżki kierowane są na inne drogi. 2. Metoda wielu dróg - potok jest rozkładany na wiele dróg zależnie od ich

Podział ze względu na prowadzenie tras - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

Podział ze względu na prowadzenie tras: - środki transportu poruszające się po ulicach - środki transportu poruszające się poza skrzyżowaniami po wydzielonych trasach, częściowo na estakadach i w tunelach - środki całkowicie wydzielone z innego ruchu (kolej, metro, SKM, BRT - Bus Rapid Transit - ...

Rozkład maksymalny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

Rozkład maksymalny - T max = (Pi Ai) / ∑ Pi = (Pj Aj) / ∑ Aj Pi - potencjał generujący [ruch, jaki generuje dany region] Ai - potencjał absorbujący [ruch, jaki przyjąć może dany region] Rozkład maksymalny, zwany też proporcjonalnym, zakłada, że podróże odbywane są proporcjonalnie do potencjału ab...

Tramwaj szybki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

Tramwaj szybki: - porusza się po wydzielonych trasach, skrzyżowania często pokonuje na estakadach (tak jak Poznański Szybki Tramwaj) lub w tunelach (jak krakowska linia 50 w tunelu pod Politechniką), dzięki czemu oferuje lepszy czas podróży - większe odległości międzyprzystankowe - 0,6-0,8 km - w...

Układy urbanistyczne miast - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595

Układy urbanistyczne miast: 1. pasmowy - zabudowa jest ułożona wzdłuż arterii komunikacyjnych; - czas podróży c = 30 min - szerokość pasa zabudowy 1000m - średnia gęstość...