Drogowe układy komunikacyjne

note /search

Autobus - definicja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

Autobus: - najbardziej elastyczny środek transportu, daje dowolność w prowadzeniu tras - produkowany w wielu kategoriach wielkościowych, typowa pojemność - 100 osób, przegubowiec - 160 osób [wykorzystywane są również minibusy o pojemności 9-40 osób i 200-miejscowe autobusy dwuprzegubowe - np w Ham...

Podstawowe obszary wpływu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

Podstawowe obszary wpływu: - zanieczyszczenie powietrza - emisja węglowodorów, tlenków azotu, tlenków węgla, tlenków siarki, sadzy; substancje te są szkodliwe dla zdrowia i powodują powstawanie chorób, dodatkowo zubażają

Pomiary w układach komunikacyjnych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

Pomiary w układach komunikacyjnych Pomiary w układach komunikacyjnych sprowadzają się do zmierzenia ilości samochodów i pojazdów transportu zbiorowego, przemieszczających się po sieci drogowej, oraz obliczenia ich napełnienia. Na przykł...

Rozkład minimalny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

Rozkład minimalny - M min = ∑∑Tmin ij Rij M min - minimalna praca przewozowa [praca przewozowa oznacza iloczyn pojazdu i przejechanego przezeń odległości, jest podstawowym miernikiem pracy w transporcie, praca przewozowa jest podawana dla określenia wielkości przewozów] T min ij - minimalny potok ...

Strefy miasta w polityce komunikacyjnej - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

Strefy miasta w polityce komunikacyjnej: We współczesnej polityce komunikacyjnej dąży się do podziału miasta na rejony, zgodnie z występującym zagęszczeniem ruchu oraz źródeł podróży. Najistotniejszym rejonem są obszary centralne miasta, w których ogranicza się ruch samochodów indywidualnych, wprow...

Wielkości w układzie komunikacyjnym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Wielkości Ruchliwość - średnia ilość podróży wykonywana dziennie przez jednego mieszkańca. Napełnienie pojazdów - ilość osób podróżujących jednym samochodem osobowym lub pojazdem transportu zbiorowego (autobusem, tramwajem, wagonem met...

Wnioski z układu planowania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Wnioski - miasta o układzie pasmowym powinny być projektowane przy założeniu, iż ulegną docelowo przekształceniu w pasmowo-obwodowe - dla miast do rzędu wielkości 200 000 mieszkańców wystarczająca jest komunikacja autobusowa, od wielkości ...

Wykład - drogowe układy komunikacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1057

W trakcie projektowania miast w oparciu o optymalną sieć komunikacyjną przyjmowane są następujące założenia: - długość czasu podróży, najczęściej c = 30 min - prędkość piechura, p = 4 km/h - prędkość komunikacyjna środków transportu, autobusu k = 20 km/h, metra k = 40 km/h - powierzchnia pasa za...

Zasady zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

Zasady zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Współczesna polityka komunikacyjna jest zgodna ze strategią zrównoważonego rozwoju. Jednym z jej głównych założeń jest efektywne wykorzystanie wszystkich rodzajów transportu. Wiąże się to z dążeniem do ograniczenia roli

Kryteria środowiskowe przy ustalaniu lokalizacji drogi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogowe układy komunikacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

Kryteria środowiskowe brane pod uwagę przy ustalaniu lokalizacji drogi: - ochrony środowiska (gleba, wody, krajobraz, fauna, flora...) - ekonomiczno-finansowe (koszt budowy drogi w wybranym wariancie, koszt przejazdu drogi, koszt budowy dojazdów do drogi, możliwość sfinansowania danego wariantu ze...