Drogi i ulice - strona 2

3 podstawowe kryteria klasyfikacji dróg - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Drogi i ulice
Pobrań: 63
Wyświetleń: 378

3 podstawowe kryteria klasyfikacji dróg Funkcje poszczególnych elementów składowych sieci drogowej Obciążenie ruchem poszczególnych elementów sieci drogowej Wielkość i struktura rodzajowa ruchu Pożądany stopień powiązania klasyfikowanej drogi z obszarem i innymi drogami Zasięg i charakter obsługi t...

Bariery - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Drogi i ulice
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Bariery Urządzenie stałe mające za zadanie ochronę uczestników ruchu przed kolizjami. Umieszczane w miejscach gdzie zjazd z pasa ruchu wiąże się z jakimś niebezpieczeństwem Zapewniają dostateczne wartości opóźnień Prowadzenie pojazdu równolegl...

Wykład - droga a ulica

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Drogi i ulice
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

Czym się różni droga od ulicy Droga- liniowa budowla, łącząca punkty, przeznaczona do ruchu i postoju pojazdów Ulica- pas terenu prawnie wydzielony liniami rozgraniczającymi przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, a ponadto do prowadzenia ciągów uzbrojenia inżynieryjnego...

Topologiczne właściwości drogi - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Drogi i ulice
Pobrań: 42
Wyświetleń: 308

Topologiczne właściwości drogi spójność sieci (stopień wzajemnych powiązań pomiędzy węzłami) υ - liczba węzłów e - liczba krawędzi p - liczba podgrafów c - stopień spójności sieci licznik-rzeczyw. liczba krawędzi mian.-max możliwa liczba kraw. Wskaźnik spojności L ...

Wady i zalety kanalizacji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Drogi i ulice
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Wady i zalety kanalizacji Zalety: - oddzielenie i zlokalizowania punktów kolizji - zmniejszenie powierzchni zaopatrzonych w nawierzchnię - uporządkowanie ruchu na skrzyżowaniu przez skierowanie każdego potoku w wyznaczonym dla niego kanał - ułatwienie przejazdu pojazdom skręcającym - zabezpiec...

Wykład - wjazd pojazdów do centrum

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Drogi i ulice
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Jak ograniczyć wjazd pojazdów do centrum zamykanie ulic dla ruchu samodzielnego; ograniczenie czasu parkowania + opłaty; zakazy rozbudowy parkingów; opłaty za wjazd do danego obszaru; ograniczenie liczby pojazdów wjeżdżających przez zmniejszenie

Mierniki gęstości dróg - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Drogi i ulice
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Mierniki gęstości dróg przestrzenny wskaźnik gęstości dróg demograficzny wskaźnik gęstości dróg syntetyczny wskaźnik gęstości dróg ...

Opracowanie - metody planowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Drogi i ulice
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

Scharakteryzować metody planowania od najbardziej szczegółowej plan regionalny plan miejscowy plan perspektywiczny prognozy kierunkowe plany ponadnarodowe ...